Algemene plichten

Algemene plichten

Er zijn drie ‘algemene’ verplichtingen (rienn’s):
De déw-rienn: Verplichtingen ten opzichte van de schepper. Dienstbaarheid aan de samenleving en de religieuze gemeenschap maken hiervan deel uit.
De Pietrie-rienn: Verplichtingen ten opzichte van ouderen. Ook ceremoniën voor overledenen vallen hieronder.
De rieshie-rienn: Het eerbetoon aan allen die voor ons hebben geleefd en hebben bijgedragen aan een betere maatschappij.