Anjana Nandanam Hanuman Mantra

Anjana Nandanam Hanuman Mantra

Anjana nandanam

Anjana-nandanam viram,

Janaki-shoka-nashakam,

kapisham Akshahantaram,

vande Lankabhayankaram

Manojavam marutatulya vegam

Manojavam marutatulya-vegam,

jitendriyam buddhimatam varishtham,

Varatmajam vanarayutha-mukhyam,

Shri Rama-dutam sharanam prapadye.


Pranavau pavanakumara

Pranavau Pavanakumara,

khala bana pavaka gyanaghana,

jasu hridaya agara,

basahi Rama sara capa dhara.