Arya Samaj & Sanatan Dharm huwelijk

Arya Samaj & Sanatan Dharm huwelijk

AryaZoals we weten kent het Hindoeïsme twee stromingen: Arya Samaaj en Sanatan Dharm. Een groot verschil tussen deze twee stromingen is dat de eerste terug gaat naar de oerbronnen van de vedische geschriften en geen godenbeelden aanbid maar zich richt op AUM. De tweede richt zich wel op één of meerdere godenbeelden. Er zijn natuurlijk meerdere verschillen tussen de twee stromingen. Maar in dit artikel staat de volgende vraag centraal: Kan een huwelijk tussen twee personen van de verschillende stromingen samengaan?

 

Een huwelijk tussen twee personen van de verschillende stromingen kan heel wat teweeg brengen. Het hoeft eigenlijk geen issue te worden, maar vaak zorgen meerdere aspecten ervoor dat er toch een probleem ontstaat. Vaak wordt aangegeven dat het geloof van de man in een huwelijk wordt overgenomen. Hierbij rijst bij velen de vraag: waarom? In mijn beleving is het overnemen van het geloof van de man niet van religieuze aard, maar culturele. Hebben wij niet zelf in de loop der jaren bepaalde overtuigingen gevormd die traditiegewijs van generatie op generatie zijn overgenomen? De vrouw heeft jaren een achtergestelde positie gehad, waarbij de man een hogere positie innam. Tegenwoordig zien we dit veel minder terug. Er wordt, veel meer dan vroeger, naar een gelijkwaardig huwelijk gestreefd.

Toch kan een gelijkwaardig relatie moeite hebben om een keus te maken tussen Arya Samaj of Sanatan Dharm bij het trouwen. Wat doe je bijvoorbeeld als de vrouw van de ene stroming al praktiserend bezig is, terwijl de man van de andere stroming niet praktiserend is? Geldt dan ook dat de vrouw het geloof van de man overneemt? En hoe denken jullie erover om alleen tijdens het trouwen één manier te kiezen, waarna je elk weer verder gaat op de ‘eigen’ manier?

De mate van acceptatie van een ‘gemengd huwelijk’ hangt vaak van de personen in kwestie af. In hoeverre is er sprake van wederzijds respect en acceptatie voor beide stromingen? Waarom dit nog steeds een issue kan zijn, blijft de vraag. Want uiteindelijk richt je je in beide stroming tot dezelfde God. Het Hindoeïsme zegt toch immers dat alle geloven één zijn? Heeft het met trots of status te maken? Met familie-eer? Of is het dan toch dat men het gevoel heeft van geloof te veranderen?

Ik zou kiezen voor een middenweg. Een combinatie van Arya Samaj en Sanatan Dharm tijdens het huwelijk. Ik ben hier echter nooit iets over tegengekomen. Zou een dergelijk huwelijk mogelijk zijn? En waarom zou het eventueel niet kunnen?

Wat vinden jullie van een Arya Samaj & Sanatan Dharm huwelijk? Ben je zelf in zo’n situatie beland of ken je mensen in je omgeving met ervaringen? Graag jullie reacties!

Karishma