Arya Samaj

Arya Samaj

De Arya Samaj is in principe met de hedendaagse benadering het best te typeren als een emancipatie beweging. De grote ziener ‘Maha Rishi-Swamie Dayanand’ heeft in 1875 de Arya Samaj als organisatie officieel gesticht. Vanuit India is de Arya Samaj zich verder verbreid naar andere delen van de wereld, :Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Canada, Europa etc.

De Arya Samaj is in Nederland ontstaan door de komst van grote groepen hindoestanen vanuit Suriname. Dat komt voornamelijk door de onafhankelijkheid van Suriname in 1975.

De principes van de Arya Samaj zijn gebaseerd op de oer-oude kennis van de Veda’s. Als Rishi beschikte Swamie Dayanand bijzondere vermogens waardoor hij in staat was de ware kennis te scheiden van het onware.

Als Veda-kenner predikte hij niet alleen, maar overtuigde hij ook de mensen dat zij afgedwaald waren van het veda-pad. De vele religieuze gebruiken die in de Indiase samenleving gebruikt werden, waren verzinsels van de toenmalige ‘pandiets’.

De grote massa goed-gelovigen werden bewust dom gehouden. Lezen en schrijven was voorbehouden aan de elite klasse, de hogere kasten.

De gevolgen van deze achterstelling zijn nu nog te merken in India.

Kinder-Huwelijken, weduweverbrandingen en analfabetisme komen nog steeds voor in India.

De Arya Samaj wil een samenleving volgens de leer van de Veda’s.

De volgelingen van de Maha-Rishi dienen volgens bepaalde principes te leven. Als mens dien je met je medemens liefdevol oprecht om te gaan.

Samen leven is samen delen, lief en lied. Uitbuiten, onderdrukken, misbruik maken van de ander, is uit den boze en dient ook bestreden te worden.

Voor elke Arya-aanhanger gelden principes van solidariteit, d.w.z zich aantrekken van het lot van de mede-mens, waar ook ter wereld ranf en hand geloofsovertuiging en andere zaken die ons ogenschijnlijk van anderen “scheiden” spelen daarbij geen rol. Onderdrukten, in achterstand levende mede-mens dienen geholpen te worden.

‘Arya’ betekent immers dat je een nobel, weldenkend mens bent die zijn naasten lief heeft.Naasten zijn niet alleen je buren maar ook anderen die elders wonen, in een andere stad of een ander land. Misschien zelf in een ander werelddeel.

De stichting Arya Samaj Zoetermeer wil de bovenstaande principes geformuleerd door de Maha-Rishi-Wamie Dayanand, in de praktijk brengen. Onze organisatie wil niet alleen het religieuze, maar ook het sociale aspekt van de Arya-leer toepassen. Wij zijn van mening dat beide aspekten deel moeten uitmaken van een Arya-Samadjie.

De geestelijke betekenis is noodzakelijk om het sociale leven inhoud te geven.