Ayurveda: De Wetenschap van het Leven

Ayurveda: De Wetenschap van het Leven

ImageIn deze scriptie zal worden ingegaan op het effect van stress op het hormonale evenwicht en op enkele organische ziekten, zodat het duidelijker kan worden dat stress de basis is van veel ziekten. Ook zal ingegaan worden op de effectieve manier waarmede de T.M. - techniek afrekent met het stressprobleem door "stressrelease". Bij deze nieuwste uitgave zal ook voldoende aandacht besteed worden aan de Ayurvedische geneeskunde als geheel. Daarom zullen er als bijlage enkele recente publicaties en referenties worden toegevoegd met dank aan alle auteurs/collega’s die hun onbaatzuchtige toestemming daartoe hebben gegeven. De T.M. en T.M. Siddhi technieken kunnen worden beschouwd als de allerbelangrijkste Ayurvedische behandelingen aangezien zij het bewustzijn als geheel ontwikkelen en daardoor de totale essentie van het leven verbeteren. Door deze technieken te integreren in de rest van de Ayurveda zijn er ook veel betere resultaten te merken van de therapieën.

Dit geldt ook voor de andere natuurgeneeswijzen en vooral voor de allopathische of westerse geneeskunst. De Ayurveda is de oudste geneeskunst en wordt terecht ook genoemd “de Moeder van de geneeskunde” aangezien elke andere geneeskunde erin terug te vinden is.

Alles over stress, de invloeden ervan en het effect van Meditatie en Ayurveda daarop.
Inclusief het baanbrekend:
Lokaal Wetenschappelijk Onderzoek op het Transcendente Meditatie Programma in Suriname.
Derde Herziende druk April 2007, Lelystad, Nederland

Drs. Prakash Madari MD, Ayurveda arts

E-BOOK STRESS EN MEDITATIE
Verkrijgbaar slechts ad 15 euro per stuk inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland
Nu te koop in de Indian Feelings Webwinkel
Ideaal geschikt en aan te raden als naslagwerk en studiemateriaal voor de Natuurgeneeskunde en Psychiatrie.
Image

INHOUDSOPGAVE:
-Voorwoord
-Hoofdstukken:
I. Inleiding:
a. Stress (definities).
b. Het Transcendente Meditatie Programma.
    De Maharishi Technologie van het Verenigd Veld
    en de toepassing daarvan  in de gezondheidszorg.

II. Stress: De moderne epidemie
a. De fysiologie van stress.
b. - Vroege en late symptomen van stress.
    - De vicieuze cirkel (Positieve Feedback).
    -Stress als basis voor het lijden.
c. - De invloed van stress op de hormonale homeostasis:     
         Insuline; Cortisol; Gastrine.
d. - De invloed van stress op enkele organische ziekten:       
         Hypertensie, hartziekten, immunologische stoornissen,
          ziekte van Crohn, Astma Bronchiale, Kanker.

III. Het behandelen van stress:
A. Medicamenteus.
B. Niet-medicamenteus:
a. Lichaamsbeweging.
b. Biofeedback.
c. Sociale steun uit de omgeving (social support).
d. Transcendente Meditatie:
-het effect van T.M. op de geestelijke en lichamelijke gezondheid.
-de mogelijke (veronderstelde) neurofysiologie van het
 Transcendente   Bewustzijn.
-T.M. en "stress-release".
-"Substance M" en Serotonine.
e. De Veda:
- De 4 Veda’s
- Benaderingen van de Ayurveda

 IV. Samenvatting van enkele wetenschappelijke onderzoekingen bij het T.M.-programma.

V.  Het locaal wetenschappelijk onderzoek

a. - Een prospectieve studie:
- Onderzoek A: Enkele fysiologische bevindingen.

- Onderzoek B: Enkele psychologische bevindingen voor en
 na het aanleren van het T.M.-techniek vergeleken bij een controlegroep.

- Onderzoek C: Enkele bevindingen bij "short-term”-mediterenden vergeleken bij een controle groep.
- Onderzoek D: Enkele bevindingen bij "long-term"-mediterenden en T.M.­sidhas.

b. Een retrospectieve studie.

c. Casuïstische mededelingen:
 bespreking van enkele gevallen in Suriname.