Benaderingen van de Ayurveda

Benaderingen van de Ayurveda

ImageIn de Ayurveda zijn er diverse benaderingswijzen om volgens de Ayurvedische geschriften weer een gezond leven te volgen. Iedere actie omvat diverse aspecten van het bestaan dat verlevendigd kan worden om opnieuw in harmonie te worden gebracht met onze levensbron, het Zelf. Als deze verbinding tot stand wordt gebracht wordt het leven weer geleefd in gezondheid en in harmonie met de wetten van de natuur. In die toestand krijgen ziekten nauwelijks kans meer zich te manifesteren.

ImageDe belangrijkste benaderingen hierbij zijn:

 1. Bewustzijnsontwikkeling door Meditatie technieken
 2. Vedische recitaties
 3. Intellect
 4. Gandharva-Veda
 5. Neuro-musculaire integratie
 6. Neuro-respiratoire integratie
 7. Fysiologische zuivering (Panchakarma)
 8. Dieet
 9. Ayurvedische kruidenpreparaten
 10. Rasayana’s
 11. Dagindeling / seizoensgebonden routine
 12. Polsdiagnose
 13. Uitstraling op omgeving (wereldvrede)

Ad 1. Systematische ervaringen van contact met het eigen Zelf ofwel transcendent bewustzijn brengt tal van geverifieerde wetenschappelijke levensbevorderlijke effecten tot stand. Belangwekkend hierbij zijn de studies naar de synchronisatie van de activiteit van beide hersenhelften als uiting van toegenomen integratie. De meer onderzochte technieken hiervoor zijn het Transcendente Meditatie en het TM-Sidhi Programma.

Ad 2. Het leven is vanuit energetisch gezichtspunt één en al trilling, vibratie. Sinds de uiteenzetting van Albert Einstein, weten we dat massa eigenlijk niets anders is dan verdichte trillingen: E=mc2. Deze interventie die uitgevoerd wordt door Vedische experts is erop gericht om via het toespreken van helende klanken het evenwicht in het vibrerende energieveld te herstellen (Vedische vibratietechniek). Deze recitaties zijn reeds door de UNESCO uitgeroepen tot wereld erfgoed.

Ad 3. Vaak wordt gedacht dat door het intellect ons bewustzijn vorm krijgt, maar het is juist andersom. Het intellect is dat deel van ons bewustzijn dat ervoor zorgt dat we zaken van elkaar kunnen onderscheiden. Als ons bewustzijn niet volledig ontwikkeld is zien we de werkelijkheid door een vervormende bril: we zien een deel (ons eigen ik, ons eigen intellect) aan voor het geheel (ons Zelf). Dit wordt in de Veda ‘pragyaparadha’ ofwel ‘vergissing van het intellect’ genoemd. Het intellect is zich dan alleen bewust van de verscheidenheid der dingen (Vata, Pitta, Kapha en alle vormen van manifestatie in de wereld, maar (her/onder) kent de eenheid (Samhita) daarin niet. Deze fundamentele vergissing van het intellect is volgens de Veda verantwoordelijk voor onze levensproblemen. Door dit intellectueel te benaderen en te begrijpen zal het individu eerder meedoen aan de eerder genoemde aspecten zodat er een toestand van coherentie ontstaat in het brein hetgeen de basis vormt van ‘Apragyaparadha’.

Ad 4. Het luisteren naar de taal van de natuur uitgedrukt in muzikale klanken, heeft een speciale uitwerking op de gezondheid van lichaam en geest. Het effect van deze Ghandarva Veda muziek dringt door tot de diepste lagen van ons wezen.

Ad 5. Neuro-musculaire integratie staat voor Vedische lichaamshoudingen en –oefeningen(Yoga-Asanas). Er bestaan verschillende houdingen voor verschillende ziektebeelden. Deze houdingen oefenen een zachte, lichte druk of rek uit op bepaalde vitale punten in het lichaam (in het Sanskriet marma’s genoemd), die geest en lichaam – bewustzijn en fysiologie – met elkaar verbinden. Asana’s kunnen na instructie thuis worden uitgevoerd.

Ad 6. Neuro-respiratoire integratie betreft eenvoudige ademhalingsoefeningen (Pranayama) om de natuurlijke functies op alle niveaus van geest en lichaam te verbeteren. Zij bevorderen net als de lichaamsoefeningen het losmaken van blokkades en onzuiverheden, die vervolgens met meditatiebeoefening verder opgelost kunnen worden.

Ad 7. Van tijd tot tijd is het nodig om de opgehoopte gifstoffen in het lichaam te elimineren. De Panchakarma (= vijfvoudige handeling) is een programma voor inwendige en uitwendige reiniging van het lichaam. Eerst worden de stofwisselingsslakken via een dieet en het innemen van ghee losgemaakt, waarna ze door middel van de huid, urinewegen (oliemassages, stoombaden) en darmen (klysma’s) verder worden afgevoerd.

Ad 8. Voedingsadviezen die afgestemd zijn op het constitutietype zijn een belangrijk en zeer effectief middel ter verbetering van de gezondheid. Ook seizoensgebonden adviezen dragen bij aan het vergroten dan wel herstellen van het evenwicht. Voeding kan aldus gebruikt worden om ziekten te genezen alsook te voorkomen. Vegetarische en het liefst biologische voeding is hierbij de uiteindelijke bedoeling.

Ad 9. De Ayurveda beschikt over een groot aantal preparaten die volgens oeroude receptuur zijn samengesteld uit verschillende kruiden. Ze zijn bedoelt om het zelfgenererende mechanisme van het lichaam te activeren zonder dat we daarbij hoeven te vrezen voor schadelijke bijwerkingen.

Ad 10. Rasayana’s (b.v. Maharishi Amrit Kalash en Chavanprash) zijn uit kruiden samengestelde preparaten die bedoeld zijn om het evenwicht in de fysiologische functies te herstellen. Ze geven kracht aan het lichaam, versterken het immuunsysteem en bevorderen de ombuiging van het biologische verouderingsproces.

Ad 11. Gedragsadviezen voor een ideale dagindeling in samenhang met de seizoenen kunnen van voordeel zijn voor het synchroniseren van de bioritmen van het lichaam. Bovendien is het mogelijk om ons persoonlijke ritme in overeenstemming te brengen met de ritmes die we in de natuur vinden.

Ad 12. Ayurvedische diagnosestelling vindt plaats onder andere door het voelen van de pols: daaruit kunnen niet alleen iemands constitutie worden vastgesteld, maar ook ziekten opgespoord nog voordat ze tot uiting zijn gekomen! De polsdiagnose werkt zelf ook genezend doordat de aandacht wordt gericht naar binnen.

Ad 13. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. Onze persoonlijke gezondheid beïnvloedt de collectieve gezondheid en omgekeerd. Ieder mens maakt deel uit van het collectieve bewustzijn van zijn of haar familie, dorp, stad, land en de gehele wereld. Experiment op het gebied van de groepsdynamica van bewustzijn hebben aangetoond dat we het wereldbewustzijn op positieve wijze kunnen beïnvloeden. Wereldvrede komt in de eerste plaats neer op harmonie scheppen in jezelf en in de relatie tot je omgeving. Ons eigen lichaam is een bouwsteen van het wereldlichaam. Door individuele meditatie dragen wij bij aan meer coherentie in de omgeving hetgeen meer vrede met zich meebrengt.

Drs. Prakash Madari MD, Ayurveda arts