Bhagavad Gita

Bhagavad Gita

BhagavataGitaIedereen heeft een periode in het leven waarbij men zich afvraagt wanneer het zal ophouden met regenen en de zon weer zal schijnen. Momenten waarbij talloze vragen onbeantwoord lijken te blijven, of dat men zich afvraagt waarom er zoveel onrecht op de wereld is. Deze hedendaagse wereld met zijn oorlogen en conflicten zijn een afspiegeling van de innerlijke verwarring die iedereen ervaart. Men is voortdurend op zoek naar innerlijke rust maar vindt vaak het tegendeel. De Bhagavad Gita behoort tot een van de belangrijkste hindoe geschriften. Hierin openbaart Shri Krishna zich aan zijn vriend Arjuna. Shri Krishna is als menselijk gedaante verschenen, om de mensen te leren hoe ze het kwaad kunnen overwinnen en hoe men op een juiste manier kan handelen in de Kali Yuga (tijdperk waar we nu in leven). De Bhagavad Gita geeft de antwoorden op de onbeantwoorde vragen en biedt daarnaast de innerlijke rust waar men op zoek naar is.

De vijf pandava’s (5 broers) verliezen een dobbelspel van de kaurava’s en moeten daardoor 13 jaar in ballingschap gaan. Als ze terugkeren van ballingschap hebben de kaurava’s de troon van de koninklijke pandava’s in beslag genomen. Dit heeft als gevolg dat er een oorlog ontstaat tussen de twee koninklijke families. Een oorlog die 16 dagen zal duren op het Kurekshetra veld.

De Bhagavad Gita is een dialoog tussen Shri Krishna en Arjuna die plaatsvindt op het strijdveld van Kurekshetra. Arjuna wil zich verzetten tegen het kwaad, maar moet daarvoor strijden tegen zijn familie. Een gevoel van wanhoop overvalt hem en hij raakt in een tweestrijd met zichzelf. Shri Krishna biedt zich aan als wagenmenner en begeleidt Arjuna in de strijd op het Kurekshtera veld. De vijf teugels die Shri Krishna vasthoudt symboliseren het lichaam en de vijf zintuigen.

De vijf pandava’s (de broers van Arjuna) vertegenwoordigen onze deugden: waarheid, moed, schoonheid, kracht en wijsheid. Terwijl de Kaurava’s staan voor het negatieve in ons.

In de 18 hoofdstukken die de Bhagavad Gita telt, die vervolgens weer uit 700 verzen bestaan, wordt er uitgelegd dat het leven vol tegenstrijdigheden zit. En dat we soms afstand moeten nemen van alle ongewenste zaken die op ons pad komen, welke ons soms tot een gevoel van wanhoop drijven. Maar uiteindelijk zullen die zaken, onze krachten en harmonie verzwakken of vernietigen. Het afstand nemen zal vaak pijn en verdriet met zich meebrengen, maar zal ons uiteindelijk zelfbewuster maken.
Daarnaast wordt in de Bhagavad Gita verteld hoe men stapsgewijs de cyclus van geboorte en dood kan stoppen.

(Hoofdstuk 2, vers 22)
Zoals de mens nieuwe kleren aantrekt en de oude weggooit zo ontdoet de ziel zich van versleten lichamen en verschaft zij zich nieuwe.

Voor velen is de Bhagavad Gita een bron van inspiratie, Mahatma Gandhi heeft ooit gezegd:
Wanneer twijfelt me overvalt en ik geconfronteerd word met grote teleurstellingen, terwijl ik geen sprankje hoop zie aan de horizon, dan wend ik me tot de Bhagavad Gita en vind altijd een vers dat me troost. Dan kan ik weer glimlachen in het aangezicht van overweldigend verdriet.

Ik zou een ieder aanraden om de Bhagavad Gita te lezen. Hij is zo geschreven dat het toegankelijk is voor een ieder, ongeacht religie of ras.

Radhika Marapin