De Betekenis van Holi binnen het Hindoeïsme

De Betekenis van Holi binnen het Hindoeïsme

De vier Veda's: de Rigveda, de Samveda, de Yayurveda en de Atharvaveda, geven richtlijnen voor alle zaken die betrekking hebben op de levensloop van de Hindoe. In de Veda's, waarin alle sociale, economische, religieuze, culturele, en nog vele andere aspecten van het leven uitvoerig worden besproken, werd een korte samenvatting gemaakt van de gedeelten met filosofische bespiegelingen en richtlijnen, die betrekking hebben op het religieuze culturele leven.

Volgens deze samenvatting kent het Hindoeïsme jaarlijks meer dan 365
hoogtijdagen waarvan plus minus 92 religieuze hoogtijdagen (= brath, thewar, parbah, etc.) 

In de Veda's wordt de verdeling van de mensen in de samenleving in vier klassen aangegeven: (rangen).
 1. Brahmanen
 2. Kshatria´s 
 3. Vaishia's
 4. Shudra's

Deze verdeling is gebaseerd op kennis, wijsheid en handelingen alsmede op de functie die betrokkenen in de samenleving vervullen. Groeperingen binnen de vier klassen werden gerekend tot de Ariya. Aanariya waren zij die behoorden tot de groeperingen die zich buiten de klassen ophielden, bijvoorbeeld omdat zij naar afgelegen gebieden in de wildernis waren uitgeweken. Aanvankelijk bestond er een duidelijke relatie tussen de klassen en de religieuze feesten.

De belangrijkste godsdienstige hoogtijdagen waren als volgt verbonden met de klassen:

 1. Raksha Bandhan - Brahmanen
 2. Durga pujaa of Viyaja Dasmi - Kshatria´s
 3. Divali - Vaishia's
 4. Holi - Sudra's

Ondanks de verbondenheid met een bepaalde klasse, werden alle feesten gezamenlijk gevierd. Er was geen sprake van discriminatie tussen de klassen. 

Op deze dagen bijvoorbeeld toog men in geestelijke harmonie naar de tempels en ging men als gelijken met elkaar om. De discriminatie tussen de klassen en daarmee gepaard gaande excessen zijn van een latere datum.
Het is niet mogelijk nauwkeurig aan te geven wanneer dit misbruik is binnengeslopen, maar over het algemeen wordt aangenomen dat dit ongeveer 3000 jaar geleden gebeurd moet zijn.

Holi is afgeleid van holak en holika, twee planten met bijzondere eigenschappen. De bladeren van de holika-plant werden verbrand als symbolische reiniging van haatgevoelens, hebzucht, jaloezie, wrok, etc.

Op de eerste dag van de lente (= Vasant Panchami), dat is 40 dagen voor het holi-feest, wordt de holika geplant op de plek waar aan de vooravond van het holi-feest, de Holika-Dahan (=Holika verbranding) plaatsvindt.

Waar men niet beschikt over de holika-plant wordt deze vervangen door bijvoorbeeld een bamboeplant. Op de vooravond van het holi-feest wordt deze plant tussen de brandstapel verbrand. Het hoog oplaaiende offervuur van de 
holikaverbranding symboliseert het absolute van het Opper-wezen.

In dit offervuur (homa agni) wordt ook een deel van het geoogste graan geofferd. 
Op de morgen van het Holi-feest dienen alle Hindoes, na zich door een bad gereinigd te hebben, deel te nemen aan een hawan-plechtigheid (= vuuroffer) binnen het gezin.

Dit offer heeft twee functies:

 1. Verering van het Opper- wezen, het geen verwoord word in de gebedsformule:
  - Idang praja pataya swaha
  - Indang praja pataya
  - Indang naman ( praja pati = opper-wezen ).
 2. Innerlijke individuele zuivering, wat tot uiting komt in de gebedsformule:
  - Indang aganaya
  - Inang naman

Tegenwoordig is bij vele Hindoes het uiterlijke vertoon helaas belangrijker dan de innerlijke zuivering. Voor allen daarom de volgende Holi- boodschap:

Holi huwe tab janiye , sab drishe karchar ho.
Aggiyani ki bhasmi urre , viggyan mai sansar ho.
Ho mahi ho lawlin sab , hai arth holika yahi.
Baki bache so tatva apna, ap sab ka hai wahi


Vrij vertaald:

 • Holi is er als alle gevoelens van haat, hebzucht en jaloezie verdwijnen.
 • Onwetendheid wordt weggeblazen gelijk het as, de wijsheid zegeviert overal.
 • Neem ongeremd deel aan de vreugde, is de Holi-boodschap aan allen.
 • Opdat alleen de menselijkheid stand houdt.