Informatie over De dood

De dood

De dood wacht ons allen. De dood is het enige onderwerp waar wij weinig over praten. We willen er niet aan denken. We hebben vreugde bij een geboorte. Maar we hebben verdriet bij een overlijden. Wat gebeurt er na onze dood?

Niemand weet wat er na de dood gebeurd. Toch zijn er verschillende religies die vertellen wat er na je dood gebeurt:

Hindoes en Boeddhisten

Hindoes en Boeddhisten geloven in reïncarnatie. Je ziel zit gevangen in het lichaam. Als je goed hebt geleefd, zal je ziel bevrijdt zijn. Als je niet goed hebt geleefd, zal je ziel in ander lichaam worden gereïncarneerd. Dit kan een menselijk lichaam zijn, maar ook een dier of een plant. Hoe je nieuwe lichaam zal zijn, hangt af van de manier hoe je je vorige leven hebt geleefd. 

Het lichaam van een Hindoe wordt dan ook verbrandt, omdat het lichaam niet zo belangrijk is. 

Islamieten

Islamieten geloven wie goed heeft geleefd gaat naar een paradijs en wie slecht heeft geleefd, zal branden in het hellevuur.

Wanneer een moslim is overleden, wordt het lichaam van de dode gewassen en in wit doodskleed gewikkeld. Het lichaam wordt altijd op de rechterzijde gelegd, met het gezicht naar het zuidoosten, naar Mekka.

Christenen 

De christenen geloven in een vader die hun het eeuwige leven geeft. De vader zal jou al je zonden vergeven. Wanneer je jezelf opstelt voor God, zul je naar de hemel gaan. Als je jezelf niet opstelt, zul je naar de hel gaan. 

Joden

Ook de joden geloven dat de dood niet het einde is. Als je een goed leven hebt geleid, zul je bij God in het paradijs mogen leven. Als je slecht hebt geleefd, ga je naar de hel.

Wanneer een jood overlijdt, wordt het lichaam gewassen en in een kleed gewikkeld. Het lichaam moet zo snel mogelijk begraven worden. Na de begrafenis is er een periode van rouw. De familie blijft thuis. 

Wat gebeurt er nu precies na onze dood? Niemand weet het zeker. Maar gelukkig geven de verschillende religiën ons een beetje hoop, dat er toch nog iets moois is na de dood.

Kumar Baba