De geschiedenis van de Indiase Religie

De geschiedenis van de Indiase Religie

De oudste godsdienst van India is het Vedisme. Deze religie kwam rond 1500 v. Chr. naar India via de Arische stammen die langzaam de vroegere Indus-Beschaving verdrongen. De aanhangers van het Vedisme geloofden in het bestaan van meerdere goden. Er werden talrijke mannelijke goden aanbeden die verbonden waren met de hemel en de natuurlijke krachten.

De Vedische priesters waren bekend als Brahmanen. Bij de Vedische ceremonies draaide het om het brengen rituele dieroffers waarbij een alcoholische drank (soma genaamd) werd gedronken. De gelovigen brachten de goden offers om hun welwillendheid en bescherming af te dwingen.

In de loop der eeuwen, werden de Vedische rites steeds ingewikkelder: er ontstonden tal van regels, gezangen en gebeden. Slechts geoefende Brahmanen en priesters konden deze rituelen correct uitvoeren. Men geloofde dat het maken van fouten bij de rites tot rampen kon leiden.

In antwoord op deze zeer complexe rituelen en vanwege het feit dat de Brahmanen steeds meer macht kregen, begon het Vedische geloof te veranderen. Tegen de 6e eeuw v. Chr... werd het Verisme langzaam door het Hindoeïsme verdrongen. Het Vedisme en het Hindoeïsme zijn twee verschillende godsdiensten. De Hindoes geloven dat het lot van de mens afhankelijk is van zijn daden. Deze daden worden in het Hindoeïsme "karma" genoemd. Een ziel die een goed karma heeft aangenomen zal beloond worden met een beter leven tijdens de volgende incarnatie. Zielen met een slecht karma zullen gestraft worden voor hun zonden, hetzij in de huidige dan wel in de volgende incarnatie. Dergelijke mensen zullen steeds weer opnieuw in deze wereld terechtkomen.

Cultuur
Enkele van de oudste beschavingen en religies van de wereld vinden hun oorsprong in India. Veel gebruiken hebben een religieuze oorsprong en worden vaak bepaald door het kastensysteem. Veel traditionele Indiërs zijn vegetarisch, terwijl anderen vlees van geiten, schapen en kippen en ook eieren en vis eten. Schapen worden gehouden voor zowel de wol als het vlees. Moslims en de meeste Hindoes eten geen varkensvlees.

Een groot gedeelte van de plattelandsbevolking van India woont in dorpen, maar de grote steden zijn erg snel gegroeid. New Dehli, Bombay en Calcutta hebben ieder meer dan tien miljoen inwoners (Bombay zelfs meer dan vijftien miljoen inwoners). De groei van de steden wordt vooral veroorzaakt door de toename van het aantal banen in het bestuursapparaat, de vestiging van grote industrieën vlakbij de bevolkingscentra en de groei van de handel.

Sudesh Jaggoe