De geschiedenis van het Sikhisme

De geschiedenis van het Sikhisme

Het woord Sikh betekent 'discipel'. Een Sikh is iemand die gelooft in één universele god en in de leer van de tien Guru's (spirituele leermeester). Deze is samengebracht in de Sri Guru Granth Sahib (het spirituele geschrift van de Sikhs). De Sri Guru Granth Sahib wordt beschouwd als de eeuwige leermeester. Het Sikhisme benadrukt de kracht van bidden en het verrichten van nobele daden. In het dagelijkse gebed wensen de Sikhs geluk en welzijn aan de gehele mensheid (sarbat da bhalla).

De geschiedenis in het kort.

Het Sikh geloof is opgericht door Guru Nanak dev ji. Hij werd in 1469 geboren in 'Nankana Sahib' vlakbij de stad Lahore in Pakistan. Deze plaats werd toendertijd nog Talwandi genoemd. Al op jonge leeftijd keerde hij zich tegen zinloze rituelen, dogma's en bijgeloven die destijds een belangrijk onderdeel vormden van de heersende religies. Guru Nanak dev ji en de negen Guru's die hem opvolgden, gaven door hun levenswijze een goed voorbeeld van hoe men een spiritueel leven kon leiden en tegelijkertijd actief kon deelnemen aan het verkondigen van de universele broederschap.

De tiende en tevens ook de laatste spirituele leermeester, Guru Gobind Singh ji (1666-1708) wijdde in 1699 de nectarceremonie in en gaf hiermee de Sikhs een distinctieve identiteit. De eerste 5 sikhs die volgens deze nieuwe wijze (Khande batte ki pahul) 'gedoopt' waren, werden Panj Pyare's (de vijf uitverkorenen) genoemd, die op hun beurt de Guru doopten op zijn verzoek. Het buigen van 'n Guru voor zijn leerling, is tot op heden een bijzonder zeldzame gebeurtenis.

Kort voordat de tiende Guru deze wereld verliet, besliste hij dat de Guru Granth Sahib de ultieme geestelijke autoriteit voor de Sikhs zal zijn en dat het wereldrijke gezag zou worden bekleed door de Khalsa Panth. De Khalsa Panth is de Sikh gemeenschap. De Guru Granth Sahib werd door de vijfde leermeester Guru Arjun Dev ji samengesteld en bewerkt in 1604. Dit spirituele geschrift werd gedurende het leven van de Guru's geschreven en is het enige in de wereld, dat door de oprichters zelf is opgesteld. Het bevat de goddelijke lofzang van niet alleen de zes Sikh leermeesters, maar ook van 29 andere Sikh, Hindoe en Moslim geleerden. Guru Arjan Sahib ji heeft tevens de wereldberoemde Gurdwara (Sikh gebedshuis) genaamd; Sri Darbar Sahib gebouwd in Amritsar, het hart van het Sikhisme.

Gedurende de 17e en de 18e eeuw kregen de Sikhs te maken met vervolging en onderdrukking door de geloofsovertuiging en identiteit te beschermen en in stand te houden, hebben de Sikhs grote opofferingen moeten leveren. Daarnaast hebben veel Sikhs, tijdens de onafhankelijksheidsstrijd van India, hun leven gegeven om India te bevrijden van de koloniale bezetters. Ook in die periode zijn de Sikhs op gruwelijke wijze gemarteld, gedood of voor lange tijd gevangen genomen.

Hoewel de Sikhs slechts 1,7 procent van de totale Indiase bevolking vormen, zijn ze toch prominent aanwezig in bijna alle aspecten van het leven: het leger, landbouw, sport, industrie, onderwijs, medicijnen en techniek. Hard werken in combinatie met een ultieme toewijding aan het geloof is 1 van de belangrijke kenmerken van een Sikh. Het Sikhisme omvat een praktische levensleer die voorschrijft de samenleving te dienen en daarbij broederschap en tolerantie aan te moedigen. De Sikh Guru's bepleitten geen kluizenaarsleven; men dient juist actief deel te nemen en een voorbeeld te zijn voor anderen door bijvoorbeeld eerlijk de kost te verdienen. Door hun avontuurlijke en ondernemende karakter zijn zij in bijna alle landen van de wereld te vinden.

De basisgedachte van het Sikhisme is dat het leven van oorsprong niet zondig is, maar is voort gekomen uit een pure bron, waar de God in verblijft. Het Goede zit in iedereen.