Antwoorden van De hindu-kenner (Antwoorden)

De hindu-kenner (Antwoorden)

Dit zijn  de antwoorden op de vragen van de Hindoe Kenner. 1. De bakermat van het hindoeïsme is:
A] India (0) B] Voor-Indië (10) C] Brits-Indië (0)

Het hindoeïsme is ontstaan in Voor-Indië. Ca. 3000 v Chr. was Voor-Indië een gebied dat uitreikte van Birma tot Afghanistan; van Sri lanka tot Tibet. India is de benaming van het hindoedeel van Brits-Indië. (Pakistan en Bangladesh waren de moslimdelen van Brits-Indië) Brits-Indië is dat deel van Voor-Indië dat is overgebleven na de heerschappij door heersers van andere culturen, zoals ook de Mogolkeizers. Brits-Indië ontstond dus na duizenden jaren nadat het hindoeïsme was ontstaan.

2. Het Godsbeeld bestaat uit:
A] Veel Goden (3) B] Eén God (10) C] Eén hoofdgod en veel godinnen (0)

Het hindoeïsme kent één oerkracht; het Kosmisch Bewustzijn oftewel Brahm. Alle gedaanten en namen zijn aspecten van die éne. Eénheid in verscheidenheid, betekent dat het niet uit maakt via wie je de weg naar verlossing (moksha) zoekt. Via Krishna, Aum, Shiva etc. Alle wegen leiden naar hetzelfde doel. Omdat veel hindoes dit toch beleven als zijnde veel losstaande goden heb ik voor antwoord A drie punten toebedeeld.

3. Iemand wordt kaalgeschoren:
A] Na geboorte (5) B] Na overlijden van één der ouders (5) C] Antwoorden A en B zijn goed (10)

Zowel na geboorte als na het overlijden van één der ouders wordt het kind kaalgeschoren. De puntendeling spreekt dus voor zich. Maar ook tijdens initiatie (djanew) door de Guru en tijdens de verzaking (Sanyasi) wordt de persoon in kwestie kaalgeschoren. Het weghalen van het hoofdhaar, waar we heel trots op zijn heeft de volgende betekenissen:

  • Onthechting, laat datgene varen waar je trots op bent, want het is toch tijdelijk. Leer dit te verwerken.
  • Teken van rouw, zeker na het overlijden. Laat zien dat je aan het onthechten bent van degene die jou heeft verlaten.
  • Nieuwe geboorte; je wordt geestelijk opnieuw geboren. De Guru wordt je derde ouder
  • Het haar heeft het werk van bescherming van de zachte schedel gedaan en wordt vervangen door sterker haar. Moeran wordt gedaan omdat het brosse haar nu zomaar energie uit het lichaam wegneemt terwijl de vitale organen in het lichaam zich aan het ontwikkelen zijn en het lichaam de fysieke energie op een veel betere manier kan gebruiken.

4. Hindoes mogen niet eten:
A] Varkensvlees (0) B] Rundvlees (5) C] Vlees, vis en eieren (10)

Centraal in het hindoeïsme staat de Ahinsa-gedachte. Ieder levend wezen draagt een ziel. Dit betekent dat we met elkaar verbonden zijn d.m.v. de Goddelijk vonk in ons. Zowel mens, dier als het vegetatieve leven. Alleen kent het vegetatieve leven geen zenuwstelsel en bloed. Planten en vruchten kun je dus altijd gebruiken als voedsel, want zij ervaren geen pijn. Handelen vanuit de Ahinsa-gedachte betekent dus dat je geen enkel levend wezen pijn mag doen. Als het om voeding gaat dan impliceert dat, dat je geen vlees, vis en eieren mag eten. Om deze dingen te eten moet je eerst een levend wezen pijn doen. Een ei is een lichaam waar een ziel in potentie binnen kan komen.
Omdat het bekend staat dat de koe een heilig dier is (vraag 5) en rundvlees een taboe voor de hindoe, heb ik voor antwoord B toch 5 punten gegeven.
Een opmerkelijk feit is wel dat de Ahinsa-gedachte uitgaat van respect en bescherming van ieder leven, dus ook je eigen leven moet je beschermen. Woorden als ‘geweldloosheid’ en ‘verdraagzaamheid’ zijn dus niet echte synoniemen van Ahinsa!

5. De koe is heilig, omdat:
A] Zij voedsel en brandstof levert (3) B] Het een goed tv-programma is (0) C] Zij de kosmische moeder symboliseert (10)

In het hindoeïsme wordt datgene wat ons draagt en verzorgt als moeder gezien. Dus ook de koe die heilige en zuivere melk (zuiverste voedsel volgens de Veda’s) aan ons geeft naast het feit dat zij dit ook aan haar eigen kalf geeft. Naast de koe worden ook de aarde en de natuur als moeder beschouwd. De aarde is ook de kosmische moeder in die zin dat in verhalen de aarde altijd de gedaante van een koe aanneemt, om bij Vishnu haar verhaal te doen. In wetenschappelijke kringen wordt beweerd dat de hindoes de koe heilig verklaren omdat zij voedsel en brandstof leverde aan de Arische beschaving. Ook wordt in wetenschappelijke kringen aangenomen dat de koe werd geofferd en opgegeten.

6. Het hiernamaals bestaat voor de hindoes uit:
A] Reïncarnatie (5) B] Verlossing (5) C] Allebei (10)

Als je goede of slechte karma’s hebt gedaan dan keer je terug als een levend wezen. Pas als je niet verbonden bent met de resultaten van je handelingen, dan word je verlost van het steeds weer terugkomen op aarde.

7. De rode stip die hindoe-vrouwen vaak aanbrengen op hun voorhoofd:
A] Symboliseert hun derde oog (10) B] Betekent dat ze getrouwd zijn (10) C] Verwijst naar hun onderdanigheid t.o. de man (0)

Een teken op het voorhoofd symboliseert altijd het derde oog. Met je twee ogen neem je de buitenwereld waar, maar je hebt ook iets nodig, inzicht bijvoorbeeld, om jezelf van binnen waar te nemen. Door meditatie en concentratie kan dat lukken. Een teken op het voorhoofd geeft aan dat je daarmee bezig bent.
Tijdens het huwelijksritueel krijgt de bruid van haar bruidegom een rode stip op het voorhoofd. Dit is een teken van het gehuwd zijn. Ook houdt het aanbrengen van een rode stip in dat zowel bruid als bruidegom emotioneel, mentaal en fysiek in relatie met elkaar moeten zijn. In de gemeenschap zijn er voor de vrouw meer plichten dan rechten. Dit heeft meer met een overheersende mannencultuur te maken dan met het hindoeïsme. Toewijding heeft betrekking op een gelijkwaardige relatie.

8. De schelp, de bel en de gong die gebruikt worden bij rituelen:
A] Zijn om kwade krachten weg te jagen (5) B] Creëren een innerlijke harmonie (5) C] Maken het bewustzijn wakker (10)

Deze instrumenten worden gebruikt als aankondiging voor de Godheid die je een offer brengt, maar ook voor je eigen aanwezigheid en alertheid.

9. De drie-éénheid in het hindoeïsme bestaat uit:
A] Brahma, Vishnu en Shiva (10) B] Lichaam, Bewustzijn en Ziel (10) C] God, Schepping en de Ziel (10)

Alle drie antwoorden zijn goed. Dit is typisch een vraag met strikantwoorden.
Op het macro-niveau is antwoord A goed; op het meso niveau antwoord C; en op het micro-niveau is antwoord B juist.

10. Hindoe-gebeden zijn oorspronkelijk in het:
A] Hindi (0) B] Sanskriet (10) C] Hindoestaans (0)

Oorspronkelijk zijn de gebeden / mantra’s in het Sanskriet. De liederen zijn wel in het Hindi (gesproken in India) en het Hindoestaans (Surinaamse versie van het Hindi).

11. Het(De) heilige geschrift(en) van de hindoe:
A] Is de Bhagavad Gita (10) B] Zijn de Veda’s (10) C] Is de Torah (0)

In de twee stromingen, de Sanatan Dharma en de Arya Samaj , worden respectievelijk de Bhagavad Gita en de vier Veda’s als de gezaghebbende geschriften beschouwd.

12. Een hindoestaan is iemand:
A] Van wie de voorouders uit India afkomstig zijn (10) B] Die van geboorte een hindoe is (0) C] Die als hindoe geregistreerd staat (Hindoe-staan!) (0)

Na de onafhankelijkheid van Brits-Indië werd het land van de hindoes, Hindustan, genoemd. Maar er bleven ook Christenen, Boedhisten en Moslims wonen. Het woord hindoestaan is afgeleid van de benaming van India (Hindustan). Ook andersgelovigen kunnen dus hindoestanen zijn, niet alleen de hindoes.

13. Een Guru is:
A] Een geestelijk leraar (10) B] De derde ouder (5) C] Iemand die yoga beoefent (0)

Een Guru is een geestelijk leraar. Hij wordt ook als een derde ouder beschouwd. Hij is ook iemand die o.a. yoga moet beoefenen.

14. Pandit betekent letterlijk:
A] Een heilige (0) B] Een geleerde (10) C] Een Priester (5)

Pandit betekent letterlijk een geleerde. Iemand kan dus ook een Pandit in medicijnen zijn, of zoals Pandit Ravi Shankar, een deskundige op het gebied van de muziekkunst of zoals Pandit Nehru een bedreven politicus. In de volkstaal wordt het vaak gebruikt voor iemand die de geestelijke ambt draagt, dus een priester.

Aantal Punten
Uw kennis over hindoezaken
140 - 110 U behoort tot de categorie ‘HINDOE-KENNER SUPERIEUR’
110 - 80 U behoort tot de categorie ‘HINDOE-KENNER GRANDE’
80 - 50 U behoort tot de categorie ‘ HINDOE-KENNER NORMAL’
50 - 20 U behoort tot de categorie ‘HINDOE-KENNER NOT ENOUGH’
20 - 0 Helaas kunnen we u niet rekenen tot een echte HINDOE-KENNER