De Kama Sutra - De invloed van de Veda´s 1

De Kama Sutra - De invloed van de Veda´s 1

De Kama Sutra is de oudste en meest geraadpleegde liefdesboek ter wereld en is circa 2000 jaar geleden samengesteld door Vatsyayana. Hij kwam vermoedelijk uit Pataliputra, ten noorden van India. Bij het samenstellen heeft hij ook de uit die tijd en plaats gangbare leefgewoontes in opgenomen.

Misverstanden rond de Kama Sutra
Bij de meeste mensen roept de Kama Sutra associaties op met pornografisch materiaal. Denk maar aan de het pornobedrijf die de naam Shiva gebruikt en daarmee refereert aan de Kama Sutra. Wat ik ook jammer vind is dat menigeen zonder enige kennis van de Kama Sutra, vind dat dit boek een pervers karakter heeft. Eén van de misverstanden hierover is dat de Kama Sutra synoniem zou zijn voor Tantra sex. Bedrijven die erotische artikelen verkopen plakken vaak onterecht de naam Kama Sutra aan. Op deze manier wordt, naar mijn mening, de echte betekenis veel onrecht aangedaan.

Wat houdt Kama Sutra in?
Kama betekent liefde, plezier en sensueel genot. Sutra betekent formule. De Kama Sutra geeft onderricht over deugd, voorspoed en erotiek, die van elkaar afhankelijk zijn. Volgens de Veda´s is seks meer dan een natuurlijke behoefte. Seks is in andere culturen vaak niet meer dan een ziekelijke voortplantingsdrang maar is in de Vedische geschriften verheven kunst, de ultieme vorm van spiritualiteit.

De basis
De basis van de Kama Sutra zijn de Kama Shastra, onderdeel van de Veda´s.
De Kama Shastra zijn Vedische teksten (Shiva´s advances naar Parvati), verkondigd door Brahma en verzameld door Nandi de witte stier, en vervoerder van Shiva. In het oude India werden leerlingen die de Veda´s bestudeerden (Gurukul systeem), aan het eind van hun studie, ook de kennis van de Kama Shastra bijgebracht. De rede hiervoor was, als de leerling ooit zou gaan trouwen, hij een gelukkig getrouwd leven zou leiden.
De Kama Sutra bevat geen religieuze teksten, maar is een verzamelwerk van allerlei geleerden, gebaseerd op de Vedische kijk op sexualiteit en liefde.

Het doel van de Kama Shastra
Om de erotische kunst van India te waarderen, moet men de rol van sex in het Hindoeïsme begrijpen. Hindoeïsme is naast een religie ook een levenswijze.
Net als elk ander levend wezen heeft de mens bepaalde rechten en plichten voor een succesvol bestaan op aarde. Om dit bestaan te kunnen leiden zijn er 4 aspecten, te weten Dharma (religie, moraliteit), Artha (rijkdom), Kama (erotiek) en Moksha (verlossing). De meeste mensen streven niet naar alle 4 de aspecten. De eerste 3, zijn voor de meeste het belangrijkste. De samensteller van de Kama Sutra heeft hiermee rekening gehouden. Een ieder streeft ernaar om deze doelen te bereiken hoever hij/zij dit kan. Shastras of discipline kan een persoon helpen de voor hem/haar belangrijke doelen te verwezenlijken.
Voor de volledigheid vermeld ik hierbij dat de drie aspecten (Dharma, Artha en Kama) in dit bovenstaande stuk heel kort aangeduid heb met religie, rijkdom en sex. De uitleg is eigenlijk een stuk uitgebreider.

De Kama Sutra is zeker geen pornografisch werk, maar wil de verfijnde lezer wegwijs maken in alle aspecten van het bestaan, waarbij erotiek een grote rol speelt. Erotiek wordt hier opgevat als een zoeken naar genot en het doel van de liefdestechnieken is het bereiken van een hoogtepunt: volgens Indiase wijsgeren een blik op de goddelijke staat.