De Kracht Van Krishna 1.

De Kracht Van Krishna 1.

ImageOnce a time…

Prins Vasudeva bracht zijn bruid, Prinses Devaki, naar huis in Mathura.
De broer van Devaki, Prins Kangs, stormde daar met zijn paarden. De bewoners van dat dorp waren nogal bang voor hem en daardoor voelde Kangs zich zelf nogal machtig over. Tot er opeens een stem in zijn oren klonk: "Jij zal spoedig sterven, het achtste kind van Divika is bestemd om jou te doden." Kort daarna bedreigde hij zijn zus met de dood. Waarop Vasudeva voor haar op kwam en zei: "Je zus heeft je geen kwaad gedaan." Hij beloofde Kangs om elk geboren kind op te offeren aan hem. Daar ging Kangs meer akkoord. En hield Prins Vasudeva en zijn zus Devaki gevangen.
Zoals beloofd offerden zij elk geboren kind aan Kangs. Uiteindelijk waren er 6 baby's van Vasudeva en Devaki afgenomen en vermoord. Het deed Prins Vasudeva en Prinses Devaki veel pijn…maar Vasudeva was helaas machteloos. Kangs hield zelf zijn vader Koning Ugrasena gevangen. Het enige wat zij konden doen is de stemmen vertrouwen dat uit de hemel kwam, dat het achtste kind van hen Kangs zal doden.

Uit een wonder kwam het zevende kind in Gokul terecht, bij Vasudeva's tweede vrouw Rohini, hij werd Balarama genoemd. Kangs kreeg te horen dat dit zevende kind van hen dood was geboren. Nu was het dus een kwestie van wachten op het achtste kind, Kangs gaf zijn wachter Pradyota de opdracht om Devaki en Vasudeva de keten in te slaan.
Maanden verliepen en er was nog geen kind geboren, Kangs werd daardoor nogal onrustig en geen afleiding kon hem helpen, net zo lang het achtste kind niet geboren was had hij geen rust.

Het was zover!! Het achtste kind stond op verwachting. Het regende keihard die nacht, Devaki vertelde Vasudeva dat het zover was. Op middernacht werd het kind geboren, hij huilde niet. Plotseling braken de ketens van Vasudeva en de poort zwaaide open. "Snel, snel, Devaki! Geef mij de baby ik breng hem naar mijn vriend Nanda in Gokula, daar zul ons kind veilig zijn!" riep Vasudeva.

Omdat de wachters sliepen, verliet Vasudeva zonder enige problemen het paleis. Alleen lag Gokula aan de overkant van de rivier Yamuna. Toen Vasudeva daar aankwam gebeurde er nog een wonder, de rivier splitte zich in tweeën en Vasudeva kon gerust er doorheen lopen. Toen hij bij het huis van Nanda arriveerde hoorde hij een baby huilen en zag dat Nanda's vrouw ook een baby gekregen had, het was een meisje.....en dacht "Kangs zal geen hulpeloos meisje vermoorden." Hij ruilde zijn baby om met die van Nanda's vrouw.

Het terug weg ging net zo makkelijk als de heen weg, maar toen hij eenmaal binnen was zwaaide de poorten dicht en het kind begon te huilen, dit werd gehoord door een van de wachters die dit gelijk aan Kangs. 

Kangs bereikte al snel de cel en pakte de baby af, waarop Vasudeva zei: "Alstublieft bespaar het leven van ons kind, het is een meisje wat kan die jou nou aandoen." Maar Kangs kende geen genade en wilde het baby toch vermoorden. Totdat er weer een wonder zich voor deed, zijn zwaard glipte uit zijn hand en er luidde weer een stem vanuit de hemel "Hij die jou zal vermoorden is al in veiligheid".

De volgende dag in Gokula praatte de bewoners over het kind van Nanda: "Ze zeggen dat Nanda een prachtige zoon heeft en ook een prachtig naam namelijk: Krishna 'De al aantrekkelijke'."
Kangs liet Devaki en Vasudeva vrij, maar hij was nog niet tevreden en stuurde de kwaaie Putana om de achtste baby te op sporen. Putana kwam met een kwaaie idee. Ze had gif op haar bost gesmeerd en zou alle pas geboren baby's voeden. Haar zoektocht was al begonnen, ze kwam een moeder tegen met een baby. "Oh wat een lief kind is dat, zou in hem even mogen vast houden?" vroeg Putana. Uit vreugde gaf de moeder haar kind aan de kwaaie Putana, even later… kwam de moeder rennend aan: "Oh, mijn kind is dood."

Ondertussen was Putana al in Gokula aangekomen en zag een schattig baby en vroeg aan iemand van wie dat kind was en hoe oud is hij? Waarop ze te horen kreeg: "Dat is Krishna en hij is deze maand geboren. Putana greep haar kans en pakte Krishna en begon hem te voeden. Even later riep de vrouw van Nanda iedereen paniekerig bij elkaar: "Krishna is in veiligheid, maar wie is die vrouw die haar de borst gaf?" 
"Dat moet Putana geweest zijn, ze heeft al vele kinderen gedood!" werd er geroepen. "Maar hoe is zij dood dan?"