De Ramadan (Roja)

De Ramadan (Roja)

In dit artikel kunt u lezen over de Ramadan en ook hoe Rahiela, een jonge moslimdame, de Ramadan beleeft. De Ramadan
Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender en tevens de vastenmaand. Het Islamitische kalenderjaar is ongeveer 1425 na Christus. Wat Ramadan bijzonder maakt onder alle maanden is dat het vasten in deze maand één van de zuilen van de islam is. Het vasten is bedoeld om zowel het lichaam als de geest te reinigen. In veel Islamitische landen, maar ook in Nederland, is het gebruikelijk om in deze periode de familie en vriendschapsbanden extra aan te trekken. Het vasten heeft meerdere bedoelingen, zo sterkt vasten het geloof. Alle moslims in de wereld vasten in deze maand. Het is bedoeling dat dit een sterke band oproept zodat mensen meer liefde en barmhartigheid leren kennen.

Voor de meeste moslims in Nederland en de rest van de wereld begint de vastenmaand Ramadan op 27 oktober 2003. Van zonsopgang tot zonsondergang mogen ze niet eten, drinken, roken, vrijen, roddelen en ook geen onzuivere gedachten hebben. In de avonduren en s’nachts eten ze wel. Maar niet iedereen is verplicht om te vasten. Kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, zieken en reizigers zijn vrijgesteld van de ramadan. En meisjes en vrouwen mogen tijdens hun menstruatie niet vasten, omdat je rein moet zijn.

Als je bewust de ramadan verbreekt moet je als boete de verbroken dag inhalen en zestig dagen als straf inhalen. Dus in totaal 61 dagen vasten. Dit moet vóór de volgende ramadan gebeuren, behalve wanneer dat niet mogelijk is door ziekte of een voortdurende reis.

Ook het gebed is erg belangrijk tijdens de ramadan. Het je bewust zijn van jezelf, het geloof en de mensen om je heen. Tarawih betekent letterlijk ‘uitrusten’ en is de naam van het gebed dat tussen de ‘isja’ (nachtgebed) en de ‘fadjr’ (ochtendgebed) wordt gedaan. Het tarawih-gebed begint op de avond voor de eerste vastendag, en eindigt de avond voor de laatste vastendag.

Aan het einde van de Ramadan wordt het Id-Ul-Fitr gevierd. In Nederland wordt dit feest ook wel “het Suikerfeest” genoemd. Het Suikerfeest begint als de nieuwe maan te zien is en kan meerdere dagen duren. Op de ochtend van de eerste dag van de tiende maand, Sjawwal, staan moslims vroeg op. Ze trekken schone, eventueel nieuwe kleren aan, en zorgen ervoor dat ze lekker ruiken. Zo getuigen ze er feestelijk van dat ze een maand gevast hebben.
In sommige Islamitische landen is er op deze dag vaak kermis, en staan er snoepkramen op straat. Iedereen probeert aardig te zijn voor andere mensen, en met een schoon geweten en goede voornemens verder te gaan. Vaak is ook de tweede dag van de maan Sjawwal nog een feestdag. Het Suikerfeest of Id-ul-Fitr wordt dit jaar op 25 november 2003 gevierd.

Rahiela Lalmahomed uit Ypenburg (Regio Den Haag) is een 18 jarige Studente HBO in Amsterdam. Rahiela studeert Financial Services Management. Rahiela haar ouders zijn helemaal niet streng. Zo wordt ze vrijgelaten in wat ze doet en wordt dus totaal niet beperkt door haar ouders.

Rahiela’s visie over de Ramadan:

Ramadan valt nooit op dezelfde datum? Hoe komt dat?
Ons jaar bestaat uit minder dagen. Bovendien wordt onze kalender maand gebaseerd op maanstanden in plaats van zonnestanden, een maancyclus is korter.

Het schijnt zo te zijn dat de Islamitische jaartelling ook anders is. Jullie leven ongeveer in het jaar 1425. Kan je uitleggen hoe dat zo gekomen is?
Zie vorige antwoord, omdat ons jaar korter is, komt de Ramadan steeds iets naar voren, want in principe blijft het de 9e maand. En omdat wij later begonnen zijn met de jaartelling dan de christenen, lopen wij dus achter, maar uiteindelijk gaan wij de christelijke jaartelling inhalen, omdat onze jaren korter duren.

Neem jij ook deel aan de Ramadan?
Ja ik doe ook mee aan de Ramadan, tenzij mijn lichamelijke staat het niet toelaat.

Hoe belangrijk is de Ramadan voor jou?
Ramadan, is een stukje back to basic, stil staan bij je cultuur en land van herkomst, de wereld om je heen. In hectische tijden wil je dat nog wel eens vergeten.

Hoe ervaar jij deze maand, hoe gaat het er bij jou aan toe?
Ik vind dit een erg gezellige maand, omdat je regelmatig in de moskee komt, en daardoor veel bekenden ziet. Maar toch is het ook een zware maand, aangezien je weinig eet en drinkt.

Mensen denken over het algemeen dat men aan de Ramadan meedoet, om zich in te kunnen leven in mensen die arm zijn. Jullie weten dus hoe het is om behoeftig te zijn voor een maand, maar daarna gaan jullie weer door met jullie luxe leventje. Is dat niet een beetje hypocriet? Wat is jouw visie hierop?
Ik vind het begrijpelijk dat mensen zo denken. En inderdaad zit er iets hypocriets in, maar dat ligt vooral in de aard van de mensen zijn, als je gedurende de Ramadan aan arme mensen kan denken moet je dat ook doen in de maanden erna. Maar omdat ze geen honger hebben, denken ze er veel minder aan. Maar een andere zuil van de Islam is de Zakaat, dat is de aalmoes voor de armen. Aan de Zakaat moet je eigenlijk altijd denken, want op die manier ben je er na de Ramadan nog steeds mee bezig. Dat mensen niet aan de Zakaat doen is natuurlijk hun eigen zaak, maar ik vind dat als je aan de Ramadan kan doen, de Zakaat een eitje is.

In Suriname is de dag van Id-ul-Fitr een nationale feestdag, wat vind je daarvan?
Eigenlijk vind ik dat best leuk, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Ik vind dat in Suriname verschillende geloven veel meer hand in hand gaan. Iedereen viert feesten met elkaar, puur om het samenzijn en het goed zijn voor elkaar, kortom het delen. En er wordt geen onderscheid gemaakt wie wel en wie niet mag meedoen aan een feest.

In het verleden is het een keer in opspraak gekomen of voetballers vrij mochten krijgen of een paar wedstrijden mochten overslaan omdat ze aan de Ramadan deden. Wat is jouw mening hierover, in acht nemend dat ze het voetbal voor de kost doen?
Die voetballers zouden geen vrij mogen krijgen. Het feit dat je vast mag geen invloed hebben op je dagelijkse werkzaamheden. Anders zou een ieder die vast achterover moeten gaan zitten omdat ze zich anders te veel inspannen.

Stichting Indian Feelings wenst u een Gezegend Ramadan toe.

Assalam Alaykum W.R.W.B!