Informatie over De vrouw in het Hindoeïsme - De gemeenschap 1

Informatie over De vrouw in het Hindoeïsme - De gemeenschap 1

ImageIk heb mij vaak afgevraagd hoe het kwam dat vrouwen in India er vaak zo slecht vanaf komen, terwijl de vrouw in het Hindoeïsme zelfs meer aanzien geniet dan de man. Ook in onze eigen Hindoestaanse gemeenschap is het soms slecht gesteld met de positie van de vrouw. De vrouw wordt gezien als Laksmi, het licht en in mandirs bezongen.

Vrouwen worden vaak uitgesloten voor bepaalde posities. Zo zie je niet of nauwelijks vrouwelijke pandits. De vrouw hoort de eer van de familie hoog te houden. Haar goede of slechte gedrag is allesbepalend. Een vrouw die een misstap begaat wordt gestraft. Een man die datzelfde doet, vaak niet. Zo wordt er bij bepaalde traditionele handelingen de voorkeur gegeven aan een getrouwde vrouw en geen weduwe. Van een vrouw wordt verwacht dat ze op een bepaalde leeftijd getrouwd is en kinderen baart. En dit vind ik toch echt een keus van de vrouw zelf. Sommige keuzes worden door de min of meer door de gemeenschap bepaald. Wie kent de kreten niet " wanneer ga je trouwen" of "wanneer komen de kinderen". Maar gelukkig is er ook iets positiefs te melden. Er komen steeds meer hoog opgeleide vrouwen. Vrouwen die steeds vaak zelf voor een leven kiezen die zij prefereren. Maar ook de sommige mannen laten zich van hun beste kant zien.

Amnesty International heeft een tijd terug een rapport opgesteld over de positie van de vrouw in India. Eén van de oorzaken was, volgens Amnesty, de minderwaardige positie van de vrouw die door het Hindoeïsme wordt voorgeschreven. Van zo een organisatie had ik een beter onderzoek verwacht. Maar later besefte ik dat het eigenlijk niet zo verbazingwekkend is. Voor vele niet-Hindoes en zelfs sommige Hindoes, zouden er in heilige geschriften allerlei opvattingen staan die de vrouw of het meisje een minderwaardige positie geven. Ik ben boeken en internetsites tegengekomen waarin zelfs verzen uit de Veda´s worden aangehaald. Maar als je naar de auteur kijkt, dan is het al een rede om dit allemaal niet te geloven. Maar veel van deze traditionele culturele opvattingen worden door Hindoes nog steeds in stand gehouden. Ook vertellen pandits vaak niet wat wel en niet hoort bij het Hindoeïsme. De meeste mensen weten niet beter dan dat het nou eenmaal zo hoort.

Oude gewoontes en opvattingen zullen nou eenmaal niet zo snel verdwijnen. En soms wilt men dat ook niet. De buitenwereld ziet Hindoestanen die zich bezighouden binnen hun eigen gemeenschap en ook erg vasthouden aan tradities. Maar is dit altijd wel zo verstandig? Vaak hoor je dat onze cultuur verloedert en ouders proberen dit te voorkomen door hun kinderen, vooral meisjes streng op te voeden. En dat is soms moeilijk in een vrije westerse wereld. Zelfmoord komt dan ook het vaakst voor bij Hindoestaanse meisjes. De media bericht dit meestal als een typisch Hindoestaans probleem, maar dit komt vaak voor bij meisjes met een niet-westerse achtergrond. Dat maakt het natuurlijk niet minder erg om.

Het Hindoeïsme is veelvuldig bekritiseerd vanwege de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, altijd in het nadeel van de vrouw. Eén van de (mis)opvattingen is dat het Hindoeïsme op sociaal en religieus gebied voornamelijk door mannen wordt gedomineerd. Aan ene kant is dat ook zo, neem nou eens vrouwenmishandeling. Hier is vaak een scheve machtverhouding binnen het gezin de oorzaak. Echter, volgens de Veda´s hoort de maatschappij er anders uit te zien, namelijk gelijkheid onder mannen en vrouwen, geen uitsluiting van vrouwen, men hoort vrouwen niet als een last te zien, maar eerder als een zegen. Ook in mythen en literatuur worden vrouwen hoog aangeschreven vergeleken met andere culturen. Het is opmerkelijk te noemen dat de vrouw gezien wordt als de Goddelijke moeder en staat voor kennis en rijkdom. En dat kracht wordt aangeschreven aan de vrouw, Sakhti. Zonder deze kracht zijn Brahma, Shiva en Vishnu lang niet zo sterk. Ook de heilige rivieren (Ganga en Saraswatie)en de aarde zijn vrouwelijk. Zoals het lang geleden ook was in India…….