Divali

Divali

Namaskar, 
Vandaag, 14 november 2001, trachten zoveel mogelijk Hindoes over de hele wereld het Divalifeest te vieren. Divali oftewel Dipavali, hetgeen 'rij lichtjes' betekent, is een der grootste en belangrijkste Hindoehoogtijdagen. In Nederland wordt dit feest in de volksmond ook wel het Lichtjesfeest genoemd, omdat het een feest is waarin de Hindoes lichtjes in kelkjes van klei, koper of ander materiaal branden. Deze lichtjes moeten het Licht brengen. Voor de ene Hindoe brengen de lichtjes de goddelijke manifestatie Lakshmi in huis. Voor de ander brengt het niets meer of minder dan Licht, Wijsheid, Geluk en Rijkdom binnen de muren van de ruimte waarin degene leeft. Dit kan een gewoon huis zijn, maar ook een ziekenhuis, een gevangenis of een werkplaats.  Geld speelt voor vele Hindoes een belangrijke rol tijdens dit feest. Ze hopen, naast immateriele rijkdom als Kennis, Vergeving, Wijsheid en Geluk, ook materiele rijkdom te verkrijgen door te bidden en dit feest te gedenken. 

Misschien vieren daarom een aantal Hindoes dit jaar het Divalifeest in het Holland Casino te Den Haag, waar de klanken van The Juniors zullen klinken en de gokautomaten zullen zingen, fluiten en rommelen. Waarom? Om op de dag van een religieus feest, dat gebruikelijk binnen de sfeer van het gezin, familie en/of vrienden wordt gevierd, een weelderig festijn te maken van champagne, munten en casinodollars. 

Alles vercommercialiseert, zelfs de Hindoehoogtijdagen die voor miljoenen Hindoes in de wereld als heilig worden beschouwd. Wie ben ik om dergelijke vormen van decadentie en a- religiositeit te veroordelen, men moet zelf weten wat ze op zo een bijzondere dag doen! 

Blijkbaar hoort het bij de verschillende verschijningsvormen van integratie en behoud van eigen cultuur. Maar misschien gaat het puur om het feesten, de afleiding en om de knikkers. 

Ikzelf zal niet naar het casino gaan. Mijn Divalifeest zal thuis binnen het gezin gevierd worden. We zullen trachten te denken aan al het leed in de wereld, want daar is dit feest ook voor bedoeld. Denk maar aan de slachtoffers van terroristische aanslagen, ongelukken en bombardementen. Maar vergeet niet de zieken en hulpbehoevenden onder ons. Denk aan de mensen die het feest, om wat voor reden dan ook, niet kunnen vieren. Denk aan de mensen die psychisch in nood zitten en die hulp nodig hebben om uit hun diepe dal te klimmen. Denk aan geliefden en aan gestorvenen. Oftewel, denk aan iedereen en laten we vooruit kijken naar het goede jaar dat zal komen, mits we eensgezind zijn in dit verlangen. 

Licht, Wijsheid, Geluk, Kennis en de Waarheid voor iedereen is mijn Divaligedachte! 

Subh Divali! 

Perdiep Ramesar