Eid ul fitr!!

Eid ul fitr!!

walaikoem wa rahmatoelah barkatahoe!!!
Allen van harte gegroet,moge god met jullie allen zijn en jullie allen steunen!!!

De vastenmaand(Ramadan)zit er weer op en dat betekent dat moslims overal ter wereld één van de twee feesten gaan vieren die de Islam kent. De Islam telt maar twee feesten, te weten het suikerfeest(Eid ul fitr) en het offerfeest. Het suikerfeest is het feest dat onmiddellijk volgt na de ramadanmaand en het offerfeest is het feest dat wordt gevierd op de tiende dag van de bedevaartsmaand. Annisaaii.

De Islam telt maar twee feestdagen, wat in vergelijking met andere religieuze stromingen weinig is.
Profeet Mohammed (VZMH) zei dat Allah, de moslims in plaats van de vele feestdagen twee dagen van vermaak had geschonken, maar dat op deze dagen de zegen ook het grootst zou zijn.
Allah heeft ons het suikerfeest en het offerfeest geschonken (Annisaaii.
De Annisaaii zijn gelegenheden voor de moslims om Allah te bedanken, dat hij de mensen, de gemeenschap, de kans heeft gegeven om 2 van hun religieuze verplichtingen (Dat wil zeggen vasten en bedevaart, 2 van de 5 zuilen.) te vervullen.

Innovatie.

Mohammed(VZMH) zei de moslims dat het onvermijdelijk is dat ze na zijn dood allerlei verschillen zouden zien en dat er vele invloeden van buitenaf zouden werken.
Hij waarschuwde voor innovatie (Binnen de religie.). Vernieuwingen zijn misleidingen en de moslims werd gevraagd om zijn Soenah (Tradities,zijn handelingen en zijn gewoontes.)en de rechtgeleide kaliefen(Als in de Koran geschreven.)te volgen.

De Islamitische tradities zijn namelijk niet onbewust, ze zijn allen afgeleid van de twee belangrijkste bronnen van de Islam, de Koran(Ons heiligschrift.)en de Soennah (daden, woorden en goedkeuringen van Mohammed(VZMH)).
Alle Islamitische gewoontes zijn goddelijk geïnspireerd.
De Islam is niet alleen beperkt tot godsdienstige en wettelijke aangelegenheden; het omvat criteria en waarden, houdingen, gebruiken en manieren in alle reikwijdtes van menselijke belangen en relaties.

In dit licht verwerpen wij, baserend op de Koran en Soennah, alle andere gemeenschappelijke feestdagen. Een voorbeeld van geïnnoveerde feestdag is de Mawlid (de geboortedag van de Profeet (VZMH). Het vieren van een verjaardag wordt door de Islam beschouwd als innovatie en als een overname en imitatie van de gebruiken en tradities van de niet-islamitische culturen.
De profeet Mohammed(VZMH) sprak:

De beste uitspraak (woord) is, het boek van Allah. De beste leiding is de leiding van Mohammed (VZMH) en de slechtste zaken, zijn nieuwigheden (toevoegingen) in de religie, en iedere nieuwigheid is een innovatie, en ieder innovatie behoort tot dwaling.

Dit wilde ik even uitleggen, zodat onder andere ook makkelijker wordt begrepen, waarom de twee feesten die de Islam telt ook met zoveel overgave en met zo veel bezieling wordt beleefd.
Vaak word, de bezieling gezien als extreem en zo krijgt het weer een negatieve lading. Het is echter niet zo dat mensen die de feesten zo intens beleven en er vaak zo naar uitleven, vanzelfsprekend extremisten zijn. Hopelijk is dit nu iets verduidelijkt.

Het suikerfeest.

Het suikerfeest is een 3 dagen lang durend feest op het einde van de vastenmaand (Ramadan). Dit is te vergelijken met het katholieke paasfeest. Het feest dankt zijn naam aan het feit dat er veel snoep en suikerwaren aan tafel worden gebracht en gebruikt. Het suikerfeest heeft een belangrijke betekenis binnen ons geloof, maar ook binnen ons dagelijks leven.
Vroeger gaven de mensen een soort van aalmoes aan de minder bedeelden in hun stad, dorp.
Dat was een steun voor hen om ook feest te mogen vieren en om Allah te mogen danken voor de zegen.
Tegenwoordig, worden er bedragen geschonken aan de armen, in de derde wereld, de kinderen krijgen ook een klein bedrag en op deze manier word er voldaan aan de Zakath (Armenbelasting), dat ook deel uitmaakt van de 5 zuilen.(Zie ook het artikel over de Ramadan, geplaatst door Anwar, hierin wordt duidelijk uitgelegd wat de 5 zuilen zijn en wat ze inhouden.)

Kinderen zijn ook belangrijk in het suikerfeest. Er wordt veel aandacht besteed aan de kinderen en ze worden verwend.
Een moslim dient zijn kinderen mooi te kleden en hen te helpen de gelegenheden te vieren en prettig te ervaren. Dit is nodig om hen te helpen zich te identificeren met hun Islamitische cultuur en niet hoeven om te kijken naar andere niet-islamitische feesten.

Verder dient men elkaar te bezoeken en te feliciteren met deze belangrijke dagen, lekker te koken en te eten, elkaar te vergeven, cadeautjes uit te wisselen…..
Kortom: het moet duidelijk zijn dat het een feestdag moet zijn waar men met spanning naar uitkijkt, waarin eenieder vrolijk is.

Ikzelf beleef het suikerfeest, als een dag waarop familie en kennissen samenkomen en waarop het altijd gezellig is.
Het is inderdaad een dag waarop de negatieve gevoelens worden vergeten en waarop men dankbaar omgaat met elkaar en vooral met de dag zelf.
Op de dag dat het suikerfeest wordt gevierd, lijkt het net alsof men weer blij is met het leven en dat het leven alleen al genoeg reden is om dankbaar en gelukkig te zijn.
Er is geen ruimte voor jaloezie en men denkt niet aan de gebreken die ze lijken te hebben in hun leven.
Alsof ze weer beseffen dat ze eigenlijk zoveel niet ontbreekt in hun leven.
Vooral de saamhorigheid, de vredige sfeer en het respect die raken mij op deze dag.
Respect voor het geloof in je religie, respect voor elkaar, respect voor het leven!!!

Het suikerfeest is een mooie dag, die men op een mooie manier hoort te beleven.
Religie kan een mooi aspect vormen in een mensenleven, mits het op de correcte manier wordt beleid, met respect en uit het hart.
Special thanks to Sharina, Sushmita and last but certainly not least Anwar bhaay.