Het Boeddhisme

Het Boeddhisme

Het Boeddhisme is een van de grootste religie in de wereld. Het ontstond in India en verspreidde zich verder over andere streken. Het uiteindelijke doel van het Boeddhisme is de bereiking van Verlichting van Boeddhaschap. Verder treed er een spirituele ontwikkeling op. Bij het Boeddhisme horen Boeddhistische oefeningen, zoals meditatie. Dit is bedoeld om te veranderen, om kwaliteiten zoals Gewaarzijn, Vriendelijkheid en Wijsheid te ontwikkelen.

Wie is Boeddha?

Boeddha is een titel en geen naam. Het betekent 'hij die wakker is', wakker in de zin van 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn.' Hij belooft het kwaad op te geven.
De titel van Boeddha is voor het eerst gegeven aan Siddharta Gotama, een man die 2500 jaar geleden in Noord India woonde. Gotama behoorde tot de kaste van de krijgslieden. Zijn vader was heerser over een klein vorstendom aan de voet van de Himalaya. Zijn vader verwende de jongen met alle weelde van de wereld. Hij trouwde en kreeg een zoon en scheen gelukkig te zijn. Maar toen hij 29 jaar was, kwam hij buiten het paleis en zag naast elkaar vier tekenen objecten; een oude man, een zieke man, een lijk en een monnik. Op dat moment zag hij het leed van de wereld. Hij was diep geraakt en besloot om de oorzaak van het leed te ontdekken en een oplossing voor te zoeken. Hij vertrok en stond al zijn bezittingen af. Op een dag kwam hij in Gaya aan, een oude heilige stad aan de Ganges. Daar liep hij de tempels voorbij en ging tenslotte onder een boom zitten. Hij besloot daar te blijven tot de waarheid boven water zou komen. Het was een moeilijke tijd, maar uiteindelijk kwam het licht en werd hij een Boeddha, een 'verlichte.' Hij zag de geheimen van het bestaan, de oorzaak van het lijden en hoe dat te genezen is door zelfverloochening.

Vervolgens trok hij tot zijn dood op tachtigjarige leeftijd door Noord India om zijn eer, het pad naar Verlichting, te onderwijzen. Zijn leer wordt in Azië Boeddha Dharma genoemd, de leer van de Verlichte.

Rondtrekkend verkondigde de Boeddha zijn leer aan vele volgelingen, waarvan een groot aantal uiteindelijk de Verlichting bereikte. Zij op hun beurt brachten anderen in contact met de leer van de Boeddha. Tot de dag van vandaag wordt het Boeddhisme van generatie op generatie doorgegeven. Boeddha is geen god en hij heeft dat ook nooit beweerd te zijn.

Wat geeft het Boeddhisme door aan de mensheid?

Volgens het Boeddhisme is het leven een proces van constante veranderingen. De geest is de belangrijkste factor (het denken). Het Boeddhisme heeft vele methodes ontwikkeld voor het werken aan de geest. Een van de belangrijkste is de beoefening van meditatie.
Meditatie helpt je een positieve geestestoestand te ontwikkelen, die zich kenmerkt door rust, concentratie, gewaarzijn en vriendelijkheid. Door middel van meditatie krijgen we een beter beeld van onszelf, anderen en van het leven in het algemeen.