Het Divali-feest is een bezinningsfeest

Het Divali-feest is een bezinningsfeest

Hindoes vieren met Divali de komst van het goddelijke licht. Licht symboliseert de uiteindelijke overwinning van het goede in de samenleving maar ook in het innerlijk van de mens. Divali valt op de avond van de nieuwe maan van de maand oktober of november, welke kartik wordt genoemd. Divali is een feest vlak voor het begin van de winter, terwijl Holi de lente inluidt. De feesten worden enerzijds met elkaar verbonden door een periode van betrekkelijke rust in de natuur en anderzijds gescheiden door een periode van groei, bloei, oogst en allerhande andere activiteiten. Het Divali-feest is vermoedelijk in het grijze verleden begonnen als een oogstfeest, maar ontwikkelde zich tot een bezinningsfeest met een universele strekking. Op de vooravond van de nieuwe maan,’ kartik ‘ steken hindoes over de gehele wereld veel dia’s ( aarden schaaltje voorzien van geklaarde boter en een pit ) aan en plaatsen deze in alle vertrekken van hun woning en ook daar buiten. De talrijke gebeurtenissen die op de dag van Divali plaatsvinden, symboliseren de overwinning van het goede op het kwade en stellen ons een gelukkig leven in het vooruitzicht.

Divali is het feest van vreugde en licht. Licht geeft de mens levensvreugde, geluk en voorspoed. Door het aansteken van een rij lichtjes bestrijd je de duisternis buiten.

Maar hoe zit het in jezelf van binnen? Een dia brengt ons letterlijk van donker naar licht.

Vier het Divali bewust! Wees verlicht van binnen en buiten ! Dagelijkse plichten van de Hindoe Het Hindoeïsme kent veel leefregels die erg belangrijk zijn in het leven van de mens. Er zijn vijf dagelijkse plichten (yagya’s), sommige van godsdienstige aard en andere meer op het gedrag in het algemeen gericht:

De Brahma-yagya vraagt de Hindoe zijn gebeden ‘s ochtends en ‘s avonds op te zeggen, bepaalde yoga’s uit te oefenen, gewijde boeken lezen en bepaalde rituelen uit te voeren.
De déw-yagya betreft een godvruchtig leven in algemene zin.
De atiethie-yagya, de plicht tot gastvrijheid.
De pietrie-yagya, de zorg voor eigen ouders en andere ouderen.
De balliewayshwa-yagya, de zorg voor al wat groeit en bloeit