Het Hindoeisme

Het Hindoeisme

Het Hindoeisme is de traditionele religie van India en is vanouds verbonden met de Indiase cultuur en haar oertaal, het Sanskriet. Het Hindoeisme kent vele goden en is verreweg het meest wijdverspreide polytheïstische religie. Doch ondanks de vele goden blijkt het Hindoeisme toch een monotheïstische religie te zijn daar goden, krachten, elementen zelfs de schepping terug te herleiden is naar een parmatma, de almachtige opperziel zelve.

In Nederland is het Hindoeisme, qua aantal, de derde religie. De relatief grote populatie in Nederland komt voornamelijk uit Suriname. Deze Hindoestanen zijn nazaten van contractarbeiders die eind 19de eeuw uit Uttar Pradesh en Bihar naar de West Indies zijn geëmigreerd. Het Hindoeisme of Hindoe Dharma is een term die meerdere geloofsovertuigingen en definities omvat. De meeste Hindoe’s geloven in een opperziel of kosmisch bewustzijn. De Almachtige wordt aanboden in vele vormen zoals bijvoorbeeld Shiva, Vishnu en Shakti. God kent vele namen en wordt door vele volkeren verschillend aanbeden. Lokale gebruiken en theologische definities kunnen verschillen, maar in essentie blijft God de oorzaak en het gevolg, de meest volmaakte vorm van actie en reactie.Het gaat er in het Hindoeisme om het kosmisch bewustzijn te herkennen in de schepping zelf en die ene Bramha te eren in het dagelijks leven. Het doel is om uiteindelijk na karmische incarnaties verlossing te krijgen uit de continue cirkel van wedergeboorte en op te gaan in alom aanwezige Bramha.

Bramha is dus niet een godheid die kan worden afgebeeld of gedefinieerd maar is het cumulatief geheel van het universum zelf.