Informatie over Het Kastenstelsel

Het Kastenstelsel

Een van de meest besproken onderwerpen van het Hindoeïsme is waarschijnlijk wel het kastenstelsel. Deze is gebruikt om de maatschappij op te delen in verschillende klassen, zoals het feodale systeem uit het westen dat gedaan heeft.Het feodale systeem hanteerde vier klassen te weten geestelijken, adel, burgerij en arbeiders.

Deze verdeling was puur maatschappelijk, het bepaalde de positie die een mens in de maatschappij innam. Dit werd bepaald door de geboorte. Het kastenstelsel is precies op dezelfde wijze gebruikt, of liever gezegd misbruikt. De verdeling die door het kastenstelsel wordt gemaakt, komt sterk overeen met die van het feodale systeem.
  1. Shudra; deze lijkt overeen te komen met de arbeiders.
  2. Vaishya; te vergelijken met de burgerij.
  3. Kshatriya; vertoont een sterke overeenkomst met de adel.
  4. Brahman; met als tegenhanger in het feodale systeem de geestelijke.

Ook het kastenstelsel wordt verondersteld, gebaseerd te zijn op geboorte. Als iemand in een bepaalde kaste geboren is zal hij/zij, zijn/haar hele leven tot die kaste behoren. Elke kaste vertegenwoordigt een maatschappelijke orde, een gelaagdheid.Maar is dit alles wel zo, of zit er meer in het kastenstelsel?

Het kastenstelsel is niet een maaksel van mensen, ook is het geen maatschappelijke ontwikkeling geweest. De bron van het kastenstelsel is God zelf. Hij zegt dan ook in Zijn Shrimadbhagavadgita, hoofdstuk 4, vers 13: 

Chaaturvarnyam mayaa shristam gunakarma vibhaaghshah, tasya kartaaraam api maam vidhyakartaaram avyayam.

De vier kasten zijn door Mij geschapen en verdeeld op basis van ontwikkelde eigenschappen/gaven, die voortvloeien uit de drie geaardheden van de natuur en handelingen Al ben Ik de schepper van dit stelsel toch ben niet Ik het, die de mensen in een bepaalde kaste onderbreng.

We zien dat God zelf de oorsprong is van het kastenstelsel En dat het niet hij is die een Brahmaan, Kshatriya, Vaishya of Shudra schept; Hij schept een mens en niets meer dan een mens. Wat de mens verder van zichzelf maakt is aan hem/haar. Het zou oneerlijk zijn als Hij van te voren de een in een bepaalde richting duwt en de ander weer in een andere. Wij krijgen allen van Hem dezelfde kansen om ons te ontwikkelen. 

Dit artikel is uit het boek Het Kastenstelsel geschreven door:
Soerin Ramdhani