Informatie over Hindu-namen: Sita, Ramachandra, Krishna, ...

Hindu-namen: Sita, Ramachandra, Krishna, ...

Sîtâ ;Râmachandra
Sîtâ betekent 'Ploeg'. Zij is de geadopteerde dochter van Sîradhvaja (Wiens vaandel een ploeg is/heeft)Janaka. Dat laatste betekent 'Vader". Hij was de koning Mithilâ in Noord-Bihar. Sommige Purâna-verhalen zeggen dat Sîtâ's echte vader Râvana was. Haar echte moeder, Mandodarî, zou de dochter zijn van Maya (Schepping), een Asura.

Râmachandra is 1 van de belangrijkste namen uit de Hindu cultuur en religie. Râma betekent 'de Schone, Charmante' en Chandra betekent letterlijk 'de Stralende (Maan)'. Welbekend als zoon van koning Dasharatha (Hij die de kracht heeft van Tien Strijdwagens) van Ayodhyâ (Onoverwinnelijk) aan de Sarayu (Stromende) rivier uit de koninklijke familie van de Ikshvâkus. Shrî Râmachandra is de nakomeling van koningin Madayantî (Zij die laat Verdwazen) en Guru Vasishtha (Meest Stralende), die de koninklijke familie redde van uitroeiing ten tijde van koning Kalmâshapâda (Gevlekte Voet), de overleden echtgenoot van koningin Madayantî.

Shri Ramachandra is dé vertegenwoordiger van het Goede, die het Kwade bestreed in de persoon van Râvana. Deze laatste wiens naam 'Hij die Enorm Geluid maakt' betekent, kwam uit een respectabele familie van Rishi Pulastya en tevens uit een aftakking van de koninklijke familie van Vaishâli (Grootsheid). Door zijn gedrag werd hij een Râkshasa (Hij tegen wie men beschermd dient te worden) genoemd. Maar waarschijnlijk was dat de naam van de aftakking van de koninklijke Vaishâli familie. Door het gedrag van de verschillende Râvana's kreeg het een negatieve klank. 

Na het uitschakelen van Râvana, keerden de helden terug naar Ayodhyâ samenvallend met Dîpâvalî (Een rij dîpas of lampjes hebbende), ook wel verkort Divâlî genoemd. 

Shrî Krishna
Shrî Krishna wiens naam 'de Donkere' betekent, is de andere belangrijke naam in de Indiase cultuur en religie. Hij is geboren als de zoon van Devakî (Stralende, Goddelijke) en prins Vasudeva (Rijkelijk Stralende/Goddelijke) van de koninlijke Yadu familie. Van origine uit Mathurâ, waarvan de oudere naam Madhurâ is (De Zoete, genoemd naar een verre voorvader Madhu = Honing(zoete)).

Na een aanval van de koning van de Magadha's (de naam heeft een associatie met de Zon), genaamd Jarâsandha (Hij die in verbinding staat met het Oude/Ouderdom), vertrok Krishna, samen met de Yadu's naar Dvâraka (de Poort, nl. naar zee. Gelijk aan de Zuilen van Heracles = Krishna om veilig te zijn voor de Magadha's uit Bihar.
Krishna was getrouwd met Satyabhâmâ (Schitterend door Waarheid). Beiden hadden een conflict met de koning van Prâgjyotisha (Vroegste Licht-daar waar het licht als eerste opgaat. Het oosten dus), in de regio van het huidige Assam. Deze koning heette Naraka. Deze naam is echter een familienaam: alle koningen heten zo, vanaf de eerste Naraka die de zoon was van een koning Janaka (Vader) uit Ayodhyâ. Nara-ka betekent namelijk 'Kleine Man'. De Naraka die te maken kreeg met Krishna, heette waarschijnlijk Bhauma (Aards). Hij werd een Asura genoemd. oorspronkelijk betekende Asura 'Energieke', en werd in de RigVedische tijd verbonden aan machtige namen als Varuna, Indra, etc. Later kreeg het een ongunstiger karakter tot zelfs een demonische. hetzelfde lot verging het woord Naraka. Dit werd synoniem voor 'Hel", eigenlijk dankzij de laatste Naraka. Een zoon van de beruchtige Naraka heette Bhagadatta (Gegeven door Deelgenoot), die aan de kant van de Kauravas (Kuru is misschien verwant aan het Griekse Kyros= Jongeman. Letterlijk komt het af van de stam kr = maken, scheppen)
Satyabhâmâ werd woest op Naraka Asura, toen zij vernam hoe hij vrouwen verzamelde in zijn harem. Zij bond, gesteund door haar echtgenoot Krishna, de strijd aan met Naraka en doodde hem. Dit viel ook samen met Dîpâvalî.

Kortom, Dîpâvalî is verbonden met de twee helden als representatie van het Goddelijke Licht, het Kwaad bestrijdend. En heel toevallig is het ook ter bescherming van vrouwen. In één geval lost een vrouw het probleem zelf op!

Satish "Bandarwa" Mishra