Holi Phagua, herdenking winst goed op kwaad

Holi Phagua, herdenking winst goed op kwaad

Het Holifeest wordt tijdens een speciale ceremonie ingeluid met het planten van een stek van de ricinus-castorolieplant door een pandit (hindoepriester). Rondom de geplante ‘Holika’ wordt tijdens de volgende veertig dagen een brandstapel gevormd van hout, droge takken en stro. Deze brandstapel symboliseert het kwade en wordt tijdens de vooravond van Holi, Holika Dahan, in brand gestoken. Dit gebeurt op de avond van volle maan in maart. Volgens de hindoejaartelling is dit de maand Phagun. Vandaar dat dit feest Holi Phagua wordt genoemd. Op deze dag, dit jaar komende dinsdag, wordt het eigenlijke feest gevierd. Ongeacht op welke dag het feest valt, het feest duurt tot de eerstvolgende dinsdag. In Nederland echter is er na Holi Phagua vrijwel niets meer merkbaar.

Op Holi Phagua wordt het feest gevierd met muziek- en zanggroepen die stichtelijke liederen (chautaals) zingen. Opmerkelijk is dat iedereen die Holi viert met gekleurd water (abir) en rode en groene poeder wordt besprenkeld en besmeurd als teken van vriendschap en hoop voor de toekomst.

Mythologie

De historie van Holi voert terug naar de Indiase mythologie. In het eeuwenoude heilige hindoegeschrift Vishnu Purana staat het verhaal over prins Prahlad en zijn vader koning Hiranyakashipu, het bekendste verhaal over Holi. De koning was zeer machtig. Zijn macht was zo groot dat hij geloofde dat hij machtiger was dan God. Daarom verbood hij iedereen nog te bidden tot God of om zelfs ook nog maar de naam van God uit te spreken. Iedereen moest de koning aanbidden. Zijn zoon Prahlad was een religieuze jongen. Zijn geloof was puur en hij wist dat niemand boven God stond, ook niet zijn vader. Hij maakte zijn gedachtegoed wereldkundig, waarvoor hij werd gestraft door Hiranyakashipu. Prahlad hield, hoe zwaar die straffen ook waren, aan zijn geloof vast. Hierop bedacht de koning een plan. Zijn zus, Holika, die magische krachten bezat, moest Prahlad doden. Hiranyakashipu maakte daarop een grote brandstapel met daarop zijn zus Holika en zijn zoon Prahlad.

Holika beweerde het vuur te kunnen bezweren en niet te branden. De koning en zijn zus wilden hiermee bewijzen dat God niet machtiger was dan de koning en dat Prahlad niets aan zijn vroomheid zou hebben en zou sterven. Het plan mislukte echter, want Prahlad overleefde het vuur met de hulp van God en Holika verbrandde totdat er niets meer van haar over was dan een hoopje as. Holi wordt gevierd om dit verhaal te herdenken. Volgens de hindoe-overlevering is dit het schoolvoorbeeld dat het goede altijd het kwade overwint.

CBS-cijfers

In Nederland wonen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 315.177 Surinamers, van wie ongeveer de helft, ongeveer 150.000, van hindoestaanse afkomst zou zijn. Volgens de hindoe-organisaties verenigd in de Hindoe Raad Nederland (HRN) kloppen deze aantallen niet. Zij gaan uit van ongeveer 300.000 hindoestanen, van wie 90% hindoe is, 8% moslim en ongeveer 2% christenen en hindoestanen die geen geloof belijden. Ongeveer 40% van de hindoestaanse gemeenschap woont in de regio Haaglanden. De hindoestaanse bevolkingsgroep is de grootste allochtone groep in Den Haag. Een theorie waarom de hindoestanen naar Den Haag trokken vanuit Suriname is dat ze Oranjegezind zijn, omdat de koningin in Den Haag zetelt en omdat de regering in Den Haag zit.

Wereldwijd vieren bijna anderhalf miljard hindoestanen het Holifeest. De hindoestaanse bevolking is een groep mensen van wie de voorouders oorspronkelijk uit India komen. Hindoes zijn mensen die het hindoeïsme belijden.

Bron: Haagsche Courant
Perdiep Ramesar