Innerlijke kracht

Innerlijke kracht

Concentratie van je hoger bewustzijn (je ziel, het innerlijke) zal het proces van losmaken van al het overtollige denkwerk makkelijker laten verlopen. Zich losmaken van al het overtollige denken zal zich uiten in kracht, kracht om door te gaan in het leven.

Alles dat gemaakt is, wordt beïnvloed door de wet van aantrekkingskracht. De wet van aantrekkingskracht leert ons dat hetgeen waar we ons op concentreren naar ons toe trekken. Richten we ons op het goede, dan zal het goede jou toekomen, richten we ons op welvaart, dan zullen we de welvaart naar ons toe trekken. Wanneer we voor een langere tijd denken aan 'goede gezondheid', zullen we geleidelijk aan een situatie en een omgeving creëren dat zich zal uiten in een 'goede gezondheid'. Er zal binnen het concentratievermogen een dynamische, maar toch stille kracht in ons ontstaan. Hierbij is het belangrijk dit concentratievermogen met het volste vertrouwen en geloof vanuit de ziel komt. We dienen er voor te zorgen dat we onze verlangens zuiver houden en ons richten op wijsheid en het goede.

Ieder van ons is geboren met een zekere ontwikkeling voor het concentratievermogen. Maar hoe vaker we ons bewust zijn van deze kracht, en hoe vaker we bewust ervan gebruik willen maken, hoe meer we ons zelf erin kunnen ontwikkelen. Geen enkel ding in het leven kan verkregen worden zonder concentratie. Hetzij in geloof, zaken, sport, kunst of gezondheid, concentratie is de sleutel voor onze innerlijke 'goddelijke' krachten. Concentratie bevordert ons in het aantrekken van meer levensenergie vanuit je diepste ik.

Met goede concentratie kan men in vrijwel zeer korte tijd en met veel meer accuratesse dan een gemiddelde mens een taak vervullen. Een wijze heeft ooit eens gezegd dat we zaken die onze interesses hebben en zaken waarvan we genieten met ons hart moeten uitvoeren. De zaken waar onze interesses niet liggen moeten we met onze volle aandacht uitvoeren. Iedere gedachte die we hebben vormt een patroon in onze hersencellen. Deze patronen hebben een enorme invloed op de toekomst. De levensvisie wordt als het ware geschreven in de hersencellen. Wanneer je positief denkt, heeft het andere vooruitzichten dan wanneer je in dezelfde omstandigheden negatief denkt.

In de eerste fase wanneer we ons onderbewustzijn 'begrijpelijk' willen ontwikkelen, ondervinden we concentratieproblemen. Het is heel moeilijk zich te blijven concentreren op één ding. We klagen vaak over allerlei zaken die ons op een pijnlijke wijze raken. Helaas vergeten we dat we er eigenlijk zelf verantwoordelijk voor zijn door onze gedachten en acties die we nemen. De manier waarop we met bepaalde zaken omgaan, zorgt ervoor dat we de pijn ervaren. We zouden er naar moeten streven onze gedachten meer onder controle te houden. Des te vaker je oefent, zul je merken dat je steeds meer erin slaagt de ongewenste gedachten te weren en steeds meer bedreven raakt in een nieuwe denkwijze. Zo zijn we in staat, met hulp van God, om ons doel en over ons denken in hand te houden. Dit zal uiteindelijk resulteren in een gelukkiger leven zonder al het overtollige denken.

Siddhart