Kastenstelsel: de brahmaan

Kastenstelsel: de brahmaan

ImageHet kastenstelsel stamt reeds uit de Indiase Oudheid. Het is een stelsel van scherp afgescheiden standen en maatschappelijke kringen. Wanneer dit stelsel precies is ontstaan is lastig aan te geven. Er zijn vertellingen die de oorsprong aan de schepping van de mens toeschrijven. Weer andere geven als bron de Indus beschaving aan. In het kastenstelsel is een viertal onderscheidingen gemaakt: brahmaan (vrij vertaald: geestelijke), kshatrya (de beschermer), bais (de handelaar) en sudra (overig dienstverlener). Sinds jaar en dag staan de brahmanen aan de top van het kastenstelsel. Zij genieten veel respect en de daaruit voortvloeiende voordelen.

In het vervolg van dit artikel zal ingegaan worden op de kaste van de brahmanen. Aan de hand van een aantal vertaalde verzen uit de Bhagvad Gita, zullen de verwachtingen ten aanzien van brahmanen worden uiteengezet. De bedoeling van dit stuk is u, als lezer, te informeren. De vraag aan u is of u voor zichzelf wilt aangeven in hoeverre dit kastenstelsel voor u nog leeft, en welk beeld u heeft ten aanzien van dit stelsel.

Enkele citaten uit de Bhagvad Gita, van Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ik heb ervoor gekozen om dit boek te kiezen, vanwege de directe vertaling uit het Sanskriet naar het Nederlands.

'Hoofdstuk 18 vertaling van de versen 41 en 42
Brahmana- ksatriya- visam
Sudranam ca parantapa
Karmani pravibhaktani
Svabhava prabhavair gunaih

Vertaling: Men kent brahmanas, ksyatrisa's, vaisya's en sudra's aan de hand van hun werk,
O kastijder van de vijand, in het licht van de geaardheden der natuur.

Samo dmas tapah saucam
Ksantir arjamvam eva ca
Jnanam vijnanam astikyam
Brahma karma svabhavajam

Vertaling: Vreedzaamheid, zelfbeheersing, soberheid, reinheid, verdraagzaamheid, eerlijkheid, wijsheid, kennis en vroomheid, van deze aard is het werk van de brahmana's.'

Aan deze herkenpunten kunnen beroepen gehangen worden zoals priester, (ayurvedische) arts, strategisch adviseur, etc.

ImageBinnen de Hindoestaanse gemeenschap zijn discussies over dit onderwerp ontstaan. Verschillende groepen voeren vrij heftige discussies aangaande of iemand van geboorte af aan brahmaan is, dan wel of iemand door zijn daden en persoonlijke ontwikkeling een brahmaan wordt. De ene groep stelt dat de zonen, wiens voorvaderen brahmaan zijn, zelf reeds vanaf hun geboorte brahmaan zijn. De andere groep stelt dat een ieder in onwetendheid geboren wordt en slechts als brahmaan kan worden gezien indien deze persoon zich in de, in de Bhagvad Gita genoemde talenten heeft bekwaamd en tevens de Hindoe geschriften beheerst. Welke van de twee stromingen gelijk heeft weet ik niet. Wel kan ik, bovenstaande verzen lezende, niet anders dan beamen dat enkel geboorte onvoldoende is om als een brahmaan te kunnen worden herkend.

In de Indiase samenleving is het kastenstelsel anno 2007 nog steeds een maatschappelijke norm. De brahmanen (op basis van geboorte) staan bovenop de kastenstelsel-ladder. Zij hebben de beste slagingskansen binnen de samenleving, omdat zij respect en aanzien genieten. Zij worden na God het meeste geprezen en vereerd. Er zijn bijvoorbeeld restaurants die adverteren dat zij een brahmaanse kok in dienst hebben. In India wordt tevens een rangschikking gemaakt: aan de top staan de brahmanen, daarna volgen de kshatrya's, de bais, als vierde de sudra's en dan de kastenloze, ook wel de onraakbaren genoemd. Elke kaste eet slechts bij gelijken of hoger, ze nemen zelfs geen glas water van de lagere kastes aan. Een goede illustratie van dit stelsel kan in de Bollywoodfilm 'Banares' gevonden worden.

In bepaalde stromingen gebruikt men het nog bij het vinden van een geschikte huwelijkspartner (liefst van dezelfde kaste of hoger) of het vinden van een priester. In dat laatste geval zoekt men naar een priester die geboren is in een brahmaanse familie. Men is dan van de stroming die gelooft, dat men enkel een brahmaan is als men voortkomt uit een ononderbroken mannelijke brahmaanse stam. Gezien bovenstaande verzen uit de Bhagvad Gita zou ik u echter wel een tip willen meegeven om bij de selectie van uw priester tevens de deugden in ogenschouw te houden.

Tot zover dit artikel. Graag ontvang ik van u een reactie waarin u aangeeft in hoeverre u met het kastenstelsel te maken heeft (gehad) en wat uw ervaringen daarmee zijn.

Anjelie