Namasté

Namasté

Het gebaar Namasté of Namasjkaar vertegenwoordigt de overtuiging dat er een Goddelijke aspect binnen elk van ons is gevestigd. "Nama" betekent "buigen", “as” betekent "ik" en "té" betekent "u". Daarom betekent Namasté letterlijk "Ik buig voor u". Tijdens deze begroeting brengen wij onze handen bij ons hartchakra bijeen om de stroom van Goddelijke liefde te verhogen. Het buigen van het hoofd en het sluiten van de ogen helpen ons over te geven aan het Goddelijke in het hart.

Men kan de Namasté-groet aan zichzelf doen als meditatietechniek om dieper binnen de hartchakra te treden. Wanneer de Namasté-groet aan iemand anders is gericht, kan het ook een mooie, weliswaar erg snelle manier, van meditatie zijn. Voor een goeroe (geestelijke leraar) en een leerling kan de Namasté-groet een middel zijn, twee individuen qua energie tijdloos en vrij van ego, aan elkaar te verbinden. Als de namasjkaar-groet met diep gevoel in het hart en met volle overgave wordt gedaan, kan dat leiden tot een unie van geesten.