Navaratri dag 4 - Mahalakshmi!

Navaratri dag 4 - Mahalakshmi!

We gaan een nieuwe fase tegemoet: de verzorgende en voorspoedige functie van Shakti laat zich nu aan ons zien in de vorm van Lakshmi. Door bevrijd te worden uit de klauwen van het materialisme en fantasie, kunnen we opklimmen naar hogere, betere sferen. Nu wordt Lakshmi aangeroepen. Zij is het die de bhakit zegent met al wat hij nodig heeft op het spirituele pad. Zij onderhoudt het materiële leven. Lakshmi wordt gesymboliseerd door de kleur rood. Zij houdt de activiteit van het leven in stand. Het leven kan enkel onderhouden worden door sterke en grote krachten.