Navaratri dag 6 - De Godin van voorspoed openbaart zich aan ons!

Navaratri dag 6 - De Godin van voorspoed openbaart zich aan ons!

Nu roepen we de vorm van Lakshmi aan die zich manifesteert aan de bhakt in de intieme huiselijke sfeer en in ons eigen hart als innerlijke aspect van schoonheid die ontwikkeld mag worden in de persoonlijkheid van de bhakt. We vragen haar hulp voor het tot stand brengen van het welzijn in ons huiselijk leven en in onze familie. Want het huis is de woonplaats van Lakshmi waar reinheid, dharma, eerbaarheid, bescheidenheid en welbespraaktheid regeert. Waar de Goden niet aanbeden worden, daar huist Lakshmi niet. Lakshmi is gastvrijheid, vrijgevigheid en liefdadigheid. Zij geeft spirituele rijkdom aan de bhakt. We zijn nu in een overgangsfase gekomen van Lakshmi naar Saraswati. De ultieme voltooiing van Lakshmi manifesteert zich in het individu als zuiverheid van het hart, standvastigheid in kennis en yoga, opoffering, de studie van de Heilige geschriften, boetedoening (ook wel bekend als Pariksha), waarheid, medeleven, geweldloosheid, rust, heldere observatie, doorzettingsvermogen en guru-bhakti; dat wil zeggen: het dienen van de Guru. (Met de Guru wordt hier bedoeld, je ouders, leraren en andere mensen die jou dingen leren). Hierin is het geheugen zeer belangrijk: in de woorden van de Guru schuilt de Moeder en haar inhoudsvolle wijsheid. Door het zich herinneren van de woorden van de Guru, kunnen stoffen van spirituele wijsheid en onderricht bewaard blijven.