Informatie over Pandit Attry - Mannen en Vrouwen zijn gelijk

Pandit Attry - Mannen en Vrouwen zijn gelijk

Er wordt nog steeds heel veel op zijn hindoestaans getrouwd. Religieus huwelijk en cultureel karakter worden nog in stand gehouden. Er vinden zo’n veertig tot vijftig hindoestaanse huwelijken per jaar plaats. De meestein de zomer, maar men wil ook niet meer een uitgebreid huwelijk en die kiezen dan hun eigen tijd. Dus niet de zomerperiode, zij zijn dan ook niet afhankelijk van grote zalen. De duur van een hindoestaans huwelijk (inzegening) is afhankelijk van de stroming. Er zijn twee belangrijke stromingen bij Hindoes in Nederland, Sanatan en Arya’s. Bij Sanatan duurt het vier uur. In de maro duurt het eigenlijk twee uur maar hangt van de pandit af. Maar eigenlijk kan een huwelijk twee uur duren (= essentiële rituelen met uitleg).

De mensen die Pandit Attry nemen zijn wel geïnteresseerd in de betekenis van de ceremonieën die gedaan moeten worden. Deze mensen nemen Pandit Attry ook vaak, omdat hij uitleg in het Nederlands erbij geeft.
Bij katholieken is het verplicht om een paar voorgesprekken met de priester te hebben voordat je gaat trouwen. Zodat men wat bewuster wat van de band die men aangaat. Vanwege zingeving heeft Pandit Attry ook voor deze aanpak gekozen. Hij heeft gesprekken met het bruidspaar voordat men gaat trouwen.

Pandit Attry vindt wel dat Hindoestanen heel hoog scoren qua echtscheidingen. Er zijn geen rituelen voor echtscheidingen. Hij heeft wel veel gesprekken met mensen die op het punt staan om te scheiden en raad willen.

Het percentage gearrangeerde huwelijken neemt wel af, maar komt nog wel voor. Volgens Pandit Attry gaat een huwelijk uit liefde niet eerder kapot dan een gearrangeerd huwelijk. Daar zit weinig verschil in, het heeft meer met de problemen van deze tijd te maken. Het leven hier en de maatschappij is anders. Er komen veel mensen naar Pandit Attry toe met huwelijksproblemen. Het betreft vooral veel jongeren die met dit probleem te maken hebben. Meisjes kiezen dit als legitiem middel om het huis uit te komen en kiezen de eerste de beste jongen, die interesse heeft. Bruid en bruidegom kennen elkaar dan toch niet echt. Wat is je toekomstvisie, hoe denk je over kinderen, daar hebben ze niet over nagedacht. Ook loyaliteitsproblemen naar het ouderlijk huis toe dragen hier ook bij. De jongens en meisjes gaan problemen bespreken met hun ouders. De ouders kiezen dan toch partij voor hun eigen kind. Op deze manier ontstaan makkelijk twee fronten. Het scheidingscijfer onder de jongeren ligt derhalve hoger dan onder de ouderen.

In Suriname was je economische afhankelijk van elkaar. En je leeft buiten. In Nederland niet. Alleen emotioneel afhankelijk. Je leeft in Nederland best wel gesloten. Je komt om 6 uur thuis, kijkt een beetje t.v. met elkaar en gaat dan naar bed. Mensen hebben weinig tijd met elkaar. Je hebt gebrek aan ruimte, tekort aan tijd, overvloed aan materiële dingen en een groot verlangen. En als je dit tegen je hebt, dan is dat de fataliteit waar elke relatie onder kan lijden. Als je niet samen met elkaar kan genieten, dan is er al iets fout. De spontane manier van het genieten van het leven is al weg. Onze generatie zijn carrièrejagers. Ieder voordeel heeft een nadeel. Welvaart lost niet alles op. Materialisme verandert de essentie van het samenzijn. Zonder die grote keuken kunnen we ook genieten. Zeven stappen in de maro, waarvan één vriendschap symboliseert, zijn zo belangrijk. Vriendschap is zo belangrijk. Dit zijn vooral de problemen waar jongeren mee te kampen krijgen.

In de hindoegeschriften gaat het over de 8 huwelijksvormen in het hindoeïsme. De vormen hebben te maken met de intentie van de partners tussen wie het huwelijk wordt gesloten. Het heeft niets met geloof te maken, maar alleen met de intentie. De eerste vorm is bijvoorbeeld dat men met elkaar trouwt, puur en alleen om nageslacht op de wereld te zetten. Later wilden mensen dat ze liever met dezelfde kasten trouwden, omdat het huwelijk zo puur mogelijk en in eigen kringen te houden. Maar ze zeggen niet dat mensen met een geloofsverschil niet met elkaar mogen trouwen. Ze zeggen alleen iets over de intentie van de levensvorm, die ze met elkaar willen aangaan.

Veel hindoestanen hebben het idee dat een meisje niet twee keer in de maro mag trouwen en een jongen wel. “Dharm rithi” zijn religieuze richtlijnen. “Lokh rithi” zijn maatschappelijke richtlijnen. Een meisje mag wel twee keer in de maro trouwen vanuit religie, maar de maatschappij kijkt er anders tegen aan. Maar Pandit Attry vindt zelf dat mannen en vrouwen gelijk moeten worden behandeld.

Pandit Attry heeft op dit moment geen vaste tarieven. Eigenlijk mag een pandit geen geld vragen, alleen vrijwillige bijdrage. Maar een pandit heeft ook beroepskosten. Dit varieert van 50 euro tot 250 euro voor huwelijksritueel. Daarom wil men misschien een vast uurtarief gaan invoeren. Dit is al ter discussie gesteld. Men is aan het praten over richtlijnen in de raad van geestelijken van de Hindoeraad.