Ramadan, de vastenmaand

Ramadan, de vastenmaand

Niet voor een ieder begint de vastenmaand op 6 november. Volgens de overlevering zou Mohammed bepaald hebben dat de Ramadan dient te beginnen met de avond waarop de maansikkel voor het eerst gezien wordt en indien dit niet mogelijk was (door slecht weer of andere oorzaken) men dan beziet hoever de nog lopende maand Sha'ban te gaan heeft voordat deze 'compleet' is. Als er pas 29 dagen in die maand zijn verlopen dan maakt men deze compleet tot 30 en begint men de Ramadan op de volgende avond. Is de maand echter al 30 dagen oud dan dient de Ramadan nog op dezelfde avond te beginnen.

Sommige moslims menen dat de sterrenkundige berekeningen inmiddels zo nauwkeurig zijn geworden dat de avond waarop de maansikkel voor het eerst zichtbaar zal zijn nagenoeg exact voorspeld kan worden en dat een werkelijke waarneming eigenlijk niet meer nodig is.

Andere moslims, zoals de Soennie's, twijfelen aan de nauwkeurigheid (vooral vanwege de onvoorspelbare weersinvloeden) waarmee de eerste zichtbaarheid van de maansikkel voorspeld kan worden en geven de voorkeur aan de waarneming ervan. Onder deze groep van moslims is wel weer verschil van mening of de waarneming van de maansikkel dan wel binnen de eigen gemeenschap dient te geschieden of dat het ook geldig is wanneer het dezelfde avond in een ander deel van de wereld gezien wordt. Voor Nederlandse moslims kan dit vaak tot een verschil van een dag leiden omdat de maan meestal een dag later in Nederland wordt gezien dan in het Midden Oosten of in andere streken nabij de evenaar.

Ramadan één van de vijf pilaren van het geloof!
Onderdeel van het islamitisch geloof is het naleven van vijf plichten, de vijf pilaren van het geloof. Eén van de pilaren is het zich houden aan de vastenmaand. Tijdens de negende (maan)maand Ramadan is de heilige Koran neergezonden naar de Aarde en vervolgens geopenbaard via de profeet Mohammed (vzmh).Tijdens deze maand moet er van ochtendschemering (Fadjr) tot zonsondergang (Maghreb) door alle volwassen vrouwen en mannen gevast worden. Dit houdt niet alleen in dat men niet mag eten. Er mag ook niet gedronken worden, men onthoudt zich van seks en men vermijdt slechte daden en taalgebruik.
Het is een periode waarin men zich meer dan anders wijdt aan het gebed, het reciteren van de Koran en het doen van goede daden. Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. Volgens de overleveringen werden de andere boeken en geschriften aan Ibraham, Musa, Dawoed en Isha (vzmh) eveneens in deze heilige maand geopenbaard.

In de Koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten. Zieken, reizigers, kinderen, menstruerende vrouwen, zwangere of zogende vrouwen hoeven niet te vasten, want die moeten goed eten en drinken. Het vasten is goed voor de gezondheid, een training voor de spirituele opleving, het koesteren van een broederschapsband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming. Het vasten is niet bedoeld als boetedoening, zoals bijvoorbeeld in het christendom, maar als zuivering van de ziel. Door samen te vasten wordt de onderlinge band versterkt. Tevens is het vasten bedoeld om het lichaam te beheersen.
Tijdens de ramadan wordt God bedankt voor alles wat hij de mens gegeven heeft.

Ramadan is de maand van vrijgevigheid en weldaad. De medemens, vooral zij die minder bedeeld zijn, staat centraal en de moslims worden aangemoedigd om Zakaat(aalmoes) te betalen tijdens de maand Ramadan; het combineren van 2 zuilen van het Islam(Ramadan en Zakaat). Zakaat(aalmoes) is het retourneren van zijn/haar rijkdom (door de gelovige) aan de minder bedeelden in naam van de Almachtige Allah. Het woord Zakaat is afkomstig van Zakaa, wat betekent versterken, zuiveren en zegenen/gelukkig maken. Voor de rijken is de Ramadan een tijd waarin ze eraan herinnerd worden hoe het is om arm en hongerig te zijn. Je moet in staat zijn om je hart te openen en een helpende hand toe te reiken aan de armen. Een ieder mag zelf bepalen hoeveel hij/zij afdraagt aan de armen, zolang het met een open en eerlijk hart wordt gegeven.

Suikerfeest, Eid-ul-fitr
Tijdens de Ramadan is het feest na zonsondergang. Als beloning voor de zelfbeheersing overdag mag men zich dan tegoed doen aan rijke maaltijden. Orthodoxe moslims brengen de laatste tien dagen van Ramadan in de moskee door. Daar bestuderen ze de Koran en bidden ze. Het hoogtepunt is de avond van de 27ste dag. Deze avond staat bekend als de Lailat al-Qadr (de 'avond van de macht') en herdenkt de traditie dat de eerste verzen van de Koran gedurende deze maand aan Mohammed werden geopenbaard (Koran, soera 2:181). De precieze dag van de eerste openbaring van de Koran is eigenlijk niet bekend maar traditioneel wordt zij op deze avond gevierd. Volgens de Koran (soera 97:3-5) is deze avond meer waard dan duizend maanden en dalen de engelen en de andere hemelbewoners af naar de aarde zodat er vrede heerst tot het ochtendgloren.
De eerste dag van Shawwal staat bekend als al-'Id al-Fitr (het 'feest van het verbreken van het vasten') of al-'Id al-Saghir (de 'kleine feestdag') en is het begin van een periode van drie of vier dagen waarmee de afsluiting van de Ramadan wordt gevierd. Tijdens dit drie dagen durende feest trekt men nieuwe kleren aan, worden cadeaus uitgewisseld, geeft men voedsel aan de armen en komen mensen bij elkaar om te eten en drinken. Onder Nederlandse Moslims is deze periode ook bekend als het 'Suikerfeest' vanwege de zoete gerechten en etenswaren dan veelal worden genuttigd.

"Ashhadu anna la ilaha illa'llah wa ashadhu anna Muhammadan Rasuluhu'lah"
Bovenstaand is de Shahada', de geloofsgetuigenis. Door deze uit te spreken verklaart men moslim te zijn. Het houdt echter ook in dat men er met zijn hart sterk in gelooft dat Allah één is, die superieur, eeuwig, oneindig, machtig, genadig, barmhartig, schepper en gever van levensonderhoud is.