Shanti Mantras

Shanti Mantras

Shanti Mantras

Om sarveshaam swastir bhavatu
Sarveshaam shantir bhavatu
Sarveshaam poornam bhavatu
Sarveshaam mangalam bhavatu
Sarve bhavantu sukhinah
Sarve santu niraamayaah
Sarve bhadraani pashyantu
Maakaschit duhkha bhaag bhavet

Moge voorspoed in ons allen zijn
Moge vrede in ons allen zijn
Moge volledigheid in ons allen zijn
Moge welvaart in ons allen zijn

Mogen wij allen gelukkig zijn
Mogen wij allen vrij zijn van onbekwaamheid
Mogen wij allen de goedheid in de ander zien
Mogen allen vrij zijn van zorgen

Om asato maa satgamaya
Tamaso maa jyotir gamaya
Mrityor maa amritam gamaya

Leid ons van onwerkelijkheid naar Werkelijkheid
Leid ons van de duisternis naar het Licht
Leid ons van de dood naar Onsterfelijkheid

Om poornamadah poornamidam
Poornaat poornamudachyate
Poornasya poornamaadaya
Poornamevaavashishyate

Dit is volmaakt
Dat is volmaakt

Volmaaktheid is de weerspiegeling van volmaaktheid
Wanneer volmaaktheid opgaat in volmaaktheid
Is volmaaktheid dát wat overblijft

Om saha naa vavatu sahanau bhunaktu
Saha veeryam karavaavahai
Tejasvi naavadheetamastu maa vidvishaavahai
Om shantih shantih shantih

Mogen Wij elkaar beschermen
- de aarde, het water, het vuur, ether en lucht -
Mogen Wij elkaar brengen tot plezier en de zegen van Vrijheid
Mogen Wij beiden de ware bedoeling van de heilige geschriften ontdekken
Mogen onze studies vruchtbaar zijn
Mogen Wij nooit met elkander twisten
Laat er drievoudige vrede zijn

Namaste sate te jagat kaaranaaya
Namaste chite sarva lokaashrayaaya
Namo dvaita tattwaaya mukti pradaaya
Namo brahmane vyaapine shaashvataaya

Gegroet zij het Zijn
De oorzaak van het Universum
Gegroet zij het Bewustzijn
De drijfveer van alle Werelden

Gegroet zij de Ene Waarheid
Zonder gelijke
Die ons bevrijdt!
Gegroet zij de zuivere, alom Aanwezige
Die alle streken vervult

Om bhadram karnebhih shrunuyaama devaah
Bhadram pashyemaakshabhiryajatraah
Sthirairangaistushtuvaamsastanoobhih
Vyashema devahitam yadaayuh
Swasti na indro vridhashravaah
Swasti nah pooshaa vishwavedaah
Swasti nastaarkshyo arishtanemih
Swasti no brihaspatir dadhaatu.
Om shantih, shantih, shantih!

Om
Oh Eerbiedwaardige
Moge onze oren horen
Wat goed en waardevol is!
Mogen onze ogen datgene zien wat waardevol is!
Mogen wij onze gebeden zingen
Mogen wij de ons toebedeelde spanwijdte beleven
In perfecte gezondheid en kracht! 

Moge Indra
- de God van de regen -
Ons welvaart brengen
Moge de zon ons levenspad verlichten en ons behoeden voor onwetendheid

Moge Brihaspati
Die spirituele kennis geeft
Ons genadiglijk bijstaan in onze studie van de geschriften
En
In het in de praktijk brengen van deze waarheden
Geprezen zijn de geschriften

Om vishwaani deva savitar duritaani paraasuva
Yad bhadram tanma aasuva
Tvamekam sharanyam tvamekam varenyam
Tvamekam jagatpaalakam svaprakaasham;
Tvamekam jagatkartu paatruprahartru
Tvamekam param nishchalam nirvikalpam. 

O Gij, mijn enig toevluchtsoord
O Gij, mijn enig verlangen
O Gij, de enige beschermer van de wereld, de stralende Ene
O Gij, de schepper, ondersteuner en verlosser van de hele wereld
O, Gij het ene grote bewegingsloze Zijn
Vrij van beweging en verandering

Vayam tvaam smaraamo vayam tvaam bhajaamo
Vayam tvaam jagat saakshiroopam namaamah;
Sadekam nidhaanam niraalambameesham
Bhavaambhodhi potam sharanyam vrajaamah.

O Gij, de altijd doordringende getuige van het gehele universum
Wij mediteren op de ene Waarheid
Wij vereren U in stilte en bieden U onze begroeting aan
Wij nemen volledig onze toevlucht in dit ene Almachtige Zijn
De basis van alles
Zelfvoorzienend
Uitmuntend vaartuig in de stormachtige levenszee

Om dyauh shaantih Antariksham shaantih
Prithivee shaantih Aapah shaantih
Oshadhayah shaantih Vanaspatayah shaantih
Vishvedevaah shaantih Brahma shaantih
Sarvam shaantih Shaantireva shaantih
Saamaa shaantiredhih Om shaantih, shaantih, shaantih!

O opperste Heer
Uw hemelse regionen zijn vol van vrede en harmonie
Vrede straalt op Uw aarde en in Uw wateren
Uw kruiden en bomen zijn vervuld van vrede

Al Uw natuurlijke krachten zijn vervuld van vrede en harmonie
Er is vrede en volmaaktheid in Uw eeuwige kennis
Alles in het universum is prachtig
En vrede doordringt alles 

O Heer,
Moge deze vrede mij zijn
Moge vrede zowel in het gehele uitspansel
Als in de oneindige ruimte zijn
Moge vrede over de gehele aarde regeren
In de wateren, in alle kruiden, bomen en dieren

Moge de vrede stromen over het gehele universum
Moge vrede zijn
In het verheven Zijn Brahman
En moge deze altijd bestaan in volledige vrede en vrede alleen.

Om
Vrede vrede vrede 

Doha

Pawantanay sankat haran, mangal moorthi roop
Raam Lakhan Seetaa sahit, hriday basahu Surbhoop

O Pawans zoon, verdrijver van ellende, in de gedaante van beeld en geluk; Samen met Raam, Lakshman en Seeta, o Vorst der "Goden") woont u in mijn hart