Shri Ganesh Aarti

Shri Ganesh Aarti

Jay Ganesha, Jay Ganesha, Jay Ganesha Deva;
mata jiski Parvati, pita Mahadeva, jay Ganesha Deva. (refrein)
Laduvan ko bhoga lage, santa kare seva, santa kare seva;
Laduvan ko bhoga lage, santa kare seva, jay Ganesha Deva.
Jay Ganesha, jay ...
Ekadanta dayavanta, cara bhuja dhari, cara bhuja dhari;
mathe sindura sohe, muse ki savari, muse ki savari;
dukhiyo ke dukha harata, Paramananda Deva, jay Ganesha Deva.
Jay Ganesha, jay ...
Andhan ko akha deta, korhiyan ko kaya, korhiyan ko kaya;
bajhan ko putra deta, nirdhan ko maya, nirdan ko maya;
bhave se pare karo, Natha, bhajan karu tera, jay Ganesha Deva.
Jay Ganesha, jay ...
Jo tera dhyana kare, gyana mile usako, gyana mile usako;
chora tujhe aura bhala dhyau mai kisako, dhyau mai kisako?
He Deva, kripa karo, kashta haro mera, jay Ganesha Deva.
Jay Ganesha, jay ...
Pana carhe phula carhe aur carhe meva, aur carhe meva;
laduvan ko bhoga lage, santa kate seva, santa kare seva;
Surdas sharana ayo, suphala kije seva, jay Ganesha Deva.
Jay Ganesha, jay ...(2X).