Shri Hanuman Aarti

Shri Hanuman Aarti

Aarti kijai Hanumana lala ki,
dushta dalana Raghunatha kala ki. (refrein)
Jake bala se girivara kape,
roga dosha kachu nikaata na jhape.
Anjani putra mahabala dai,
santana ke Prabhu sada sahai.
De bira Raghunatha pathaye,
Lanka jari Siya sudhi laye.
Lanka so kota samudra-si khai,
jata Pavana suta vara na lai.
Lanka jari asura sanhare,
Siya Rama ji ke kaja savare.
Lakshmana murchita pare sakare,
ani sanjivana prana ubhare.
Paithi patala tori yama kare,
Ahiravana ki bhuja ukhare.
Bayi bhuja asura dala mare,
dayi bhuja santa jana tare.
Sura nara muni aarti utare,
jay jay jay Hanumana ucare.
Kancana thale kapura lau chai,
aarti karata Anjana mai.
Jo Hanumana ji ki aarti gave,
vasi Vaikuntha parama pada pave.
Aarti kijai Hanumana lala ki,
dushta dalana Raghunatha kala ki.