Shri Kali Chalisa

Shri Kali Chalisa

Doha
Jayati Mahakali jayati, Adya Kali mat,
Jai Karal vadane jayati, jagat matu vikhyat,
Jai jai rup Prachandika, Mahakalika devi,
Jayati jayati Shiv-chandrika, sur nar munijan
sevi
Jayati jayati Raktasana, Raudramukhi Radrani,
Ari shonit khapair bharani Khadga dharani
shuchi panni.
Jai jai jai maiya Shri Kali,
jayati khadga kar khappar vali.
Jayati Mahamaya vikr ala,
Rudra-shakti kalahun ko kala.
Man madhu kaitabh ke vadh-hetu,
pragati shri Hare ke tan se tu.
Shyamal gat mat tav sohat,
Ravi sam chhavi lakhi chavi pati mohat.
Dashmukh tis nain man bhavan,
Bhal bal shashi, mukut suhavan.
Ko chhavi varani sakai man teri,
shyam kesh janu ghata sugheri.
Ur ari mundamal chhavi chhajat,
Astra shastra dash hast virajat.
Khappar khadg trishul kuthari,
Gada chakra dhanu shankh sudhari.
Ari kar-katan ghanghara rajai,
Ang-ang suchi bushan sajai.
Rangit rakt dsh charan karala,
jihi vishal rup vikarala.
Jabahi attahas man karati,
Kanpat thar-thar, thar, thar dharti.
Adi shakti dhani Jagdhatri,
Maha pralaya ki adhishthatri.
Man tav charan pragat shri Shankar,
Rasna bahar, vadan bhayankar.
Dhani-dhani Kalkate ki Kali,
Sahasabhuji shri Shivpur vali.
Tuhi kali Siya Dashmukh nasyo,
shri Raghupati pad vijai vilasyo.
Jag sukh shanti hetu kalyana,
karin rup dharan bindhinana.
Tuhin shri Krishna rup ki Kali,
Chandrahas murli kar vali.
Chaturbhuji tanu ashta bhuji dhari,
kahun sahasra bhuj kari ...marat. <---
Tun Hari shakti ardh nishi vali,
Tishnadant rasna risi vali.
Raktachandika khadga dharani,
Rudra chandrika khal sanharani.
Shri satshringi Adya kali,
kalikhoh nivasani vali.
Adi matu tuhin nar shirmali,
tumhin kansahanani Baitali.
Tumhin Bhadrakali Kailasi,
sada khalan ke raktapyasi.
Khach-khach-khach shir kati shatrukar,
Bhar-bhar-bhar shonit khappar bhar.
Dal-dal-dal-danav bhakshan kar,
chal-chal chal khal rakta khalan kar.
Gani-gani-gani arikarahu nipata,
Dhani-dhani-dhani shri Kali mata.
Yahi ardas das kahan mai,
Pujahu as tu hou sahai.
Paryogadh sankat ab bhari,
kehi ka maiya aj pukari.
Chari-chor lagyo mag mohi,
karan chahat Raghupati ko drohi.
Hai ehi shatrun ka bhupa,
kam krodh moh lobh sarupa.
Inahin dehun yadi anta-pachhari,
Tabahin milahin bhagvantmurari.
Dujo ek arj yah mata,
todhahu sapadi khalan ke tanta.
Jete dushta maha apradhi,
badkarmi pamar bak vyadhi.
Jo nit binu apradh satavat,
dharma karma shubh hon na pavat.
Tinahin matu tu chakija hali,
bachan putra ki hohi na khali.
Puni bani Aindri avahu mata,
Adbhut shakti dikhavahu mata.
Chatpat lehu khalahin sanhari,
Mori matu jani karahu abari.
Bharahu shanti sukh dhan jan dhama,
ati anand hoi yah grama.
Puni-puni vinavahi Sundardasa,
maiya pur karahu abhilasa.
Doha
Maha Kalika charit yah, ik prakar ka mantra,
sarva kamna puran prati, manahun yantra aru
tantra.
Kali chalisa padhai, lali chahai ju koi,
Kali ari ka nash ho, khalo bachan na hoi.
Kali Hari kau teu hain, ari ko nasan har,
Hari ki puran shakti hain, karat hetu sanhar.