Shri Ram Chalisa

Shri Ram Chalisa

Doha
Jai jai jai shri jagatpati, jagdaa dhar anant,
Vishweshwar akhilesh aj, Sarveshwar bhagwant
Doha
Ganapati charan saroj gahi
Charanodak dhari bhal,
Likhau vimal Ramavali, sumiri Anjanilal.
Ram charit varnan Karaun, Ramahin hridai manai,
Madan kadan ral rakhishir, man kahan tap mitai
Chaupaii
Ram Ramapati Raghupati jai jai,
Maha-Lokpati Jagpati jai jai.
Rajit Janak dulari jai jai,
Mahinandan Prabhu-pyari jai jai.
Ratihun diva Ram dhun jahin,
Magan rahat man, tan dukh nahin.
Ram saneh jasu ur hoi,
Maha bhagyashali nar soi.
Rakshas dal sanhari jai jai,
Maha patit tanu tari jai jai.
Ram nam jo nishdin gavat,
Man vanchhit phal nishchai pavat.
Ramayudhsar jehin kar sajat,
Man manoj lakhi kotihun lajat.
Rakhahu laj hamari jai jai,
Mahima agam tumhari jai jai.
Rajiv nayan munin man mohai,
Mukut manohar shir par sohai.
Rajit mridul gat shuchi anan,
Makarakrit kundal duhun kanan.
Ramchandra sarvottam jai jai,
Maryada Purshottam jai jai.
Ram nam gun agam ananta,
Manan karat sharad shruti santa.
Rati divas dhyavahu man Rama,
Man ranjan bhanjan bhav dama.
Raj bhavan, sang men nahin jaihain,
Man ke hi man men nahin jaihain.
Ramhin nam ant sokh daihain,
Man gadhant gap kam na aihain.
Ram kahani Ramahin sunihain,
Mahima Ram tabai man gunhain.
Ramhi mahan jo nit chit rakhihain,
Madhukar saris madhur ras chakhihain.
Rag rang kahun kirtan thanihain,
Mamta tyagi ek ras janiha i n.
Ram kripa tinhin par hvai hain,
Man vanchhit phal abhimal paihain,
Rakshas daman kiyo jo chhan men,
Maha banhu bani vicharyo van men.
Ravanadi hati gati, dai dinhyo,
Mahi Ravanahin Siya vadh kinhyo,
Ram ban sut sursari dhara,
Maha patkihun gati dai dara.
Ram ramit jag amit ananta,
Mahima kahi na sakahin shruti santa.
Ram nam joi det bhulai,
Maha nisha soi let bulai
Ram bina ur hot andhera,
man sohi dukh sahat ghanera.
Ramahi adi anadi kahavat,
Mahavrti Shankar-gun gavat.
Ram nam lahi Brahma apara,
Mahikar bhar shesh shir dhara.
Rakhi Ram hiya Shambhu sujana,
Maha ghor vish kinhyo pana.
Ramahi mahi-lakhi lekh Maheshu,
Maha pujya kari diyo Ganeshu.
Ram ramit ras ghatit bhakti ghat,
Man ke bhajatahin khulat prem pat.
Rajit Ram jinahin ur antar,
Mahavir sam bhakta nirantar.
Ramahi linha ek sahara,
Maha sindhu Kapi kinha para.
Ram nam rasna ras shobha,
Mardan kam krodh mad lobha.
Ram charit bhaji bhayo sugyata,
Mahadeva mukti ke data.
Ramahi japat mitat bhav shula,
Ram mantra yah mangal mula.
Ram nam japi jo na sudhara,
Man pishach so nipat ganvara.
Ram ki mahima kahan lag gaun,
mati malin man par na paun.
Ramavali as likhi chalisa,
Mati anusar dhyan Gaurisa.
Ramahi sundar rachi ras paga,
Math Durvasa nikat Prayaga.
Ram bhakt yahin jo nit dhyavahin,
Man vanchhit phal nischai pavahin.
Doha
Ram nam nit bhajahu man, ratihun din chitlai.
Mamta matsar malinata, manastap miti jai.
Ram ka tithi budh Rohini, Ramavali kiyabhas,
Man sahastra bhuj drug samat, magsar Sundardas.