Sjiew-lieng

Sjiew-lieng

God Sjiew wordt ook vereerd in de vorm van Sjiew-lieng. In bijna elke Indiase tempel die aan Sjiew gewijd is komt er een Sjiew-lieng in voor. De Sjiew-lieng is vaak een steen in ovaalvorm als symbool van vruchtbaarheid. Deze steekt altijd in een Yonie (moederschoot). Het is het symbool van de positieve en negatieve krachten in de kosmos, die feitelijk één zijn.

Het woord Lieng impliceert teken of symbool. In "Saankhya Darshan", een oud geschrift vol met Indiase filosofie, is zelfs prakritie (schepping) en wiekritie (verandering) aangeduid als Lieng. In de "Skand Poeraan" wordt het volgende over de Lieng gezegd: “Layanaalienga moechyate” Dat betekent: "de Lieng is gelijk aan Pralay". Tijdens Pralay wordt gehele schepping, zelfs de Wéds en andere geschriften vernietigd tot Lieng. Alles verschijnt later weer uit de Lieng wanneer de schepping begint.

Volgens een verhaal in "Sjiew-poeraann", barstte eens een geschil uit tussen Brahmaa en Vishnu. Het onderwerp van het geschil was, wie van de twee groter was. Beiden eisten de grootheid zelf te zijn. Het geschil liep zo hoog op, dat Brahmaa en Vishnu op het punt stonden elkaar te vernietigen. Toen verscheen opeens een gigantische Sjiew-Lieng tussen hen die intense vlammen uitstraalde. Een hemelstem begon te klinken, die adviseerde Brahmaa en Vishnu het begin en het einde van de Lieng te ontdekken, om zo hun grootheid te bewijzen. Maar geen van hen kon het begin of het eind van de Lieng vinden en keerden verslagen terug. God Sjiew verscheen toen in de Lieng en zei: "aangezien ik zelf uit deze Lieng ben verschenen, zal deze plaats in de toekomst als "Lieng-sthaan" bekend worden. Deze grenzeloze Lieng zal in miniatuurvorm verschijnen zodat alle levende wezens hem volledig kunnen aanschouwen en gemakkelijk kunnen aanbidden”.