Swastika

Swastika

Tweede symbool in de rang (na de Om dus), de Swastika, houdt een grote godsdienstige betekenis voor Hindoes in. De Swastika is geen letter, maar een afbeeldingskarakter en is een must bij alle godsdienstige gelegenheid en festivals. Het symboliseert de eeuwige aard van de almachtige god. De Swastika wijst in alle richtingen, waarmee wordt afgebeeld dat god alomvertegenwoordigd is. De swastika is tevens een tantrisch symbool dat negatieve krachten weghoudt. Het teken vertegenwoordigt de wereldcirkel, een tijdspanne rondom een centraal punt. Swastika is ook het symbool van Sjrie Ganésj.

Men gaat uit dat de term “Swastika” uit een fusie van twee Sanskriet woorden ontstaan is, namelijk “Soe” (= goed) en “Asatie” (= om te bestaan), die wanneer gecombineerd, als betekenis krijgt: “Moge het goede heersen”. Volgens historici werden vroegere forten om defensieredenen in de vorm van Swastika gebouwd en als zodanig vereerd.

Helaas werd dit symbool in haar omgekeerde vorm, ten tijde van Nazi-Duitsland, verschrikkelijk misbruikt. Dit teken is in Nederland ook bekend onder de naam “hakenkruis” en is erg gehaat.