Veda's

Veda's

De Veda's zijn de geschriften die de basis vormen voor veel van de religies die tot het hindoeïsme gerekend worden. Ze bestaan uit religieuze hymnen over God(en), spirituele filosofie, het universum, de natuur en de juiste levenswijze.

Het woord 'Veda' is etymologisch verwant aan het werkwoord weten en betekent kennis.

In totaal zijn er 4 veda's : Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda

Er zijn daarnaast ook nog sub-Veda's, zoals de Ayurveda die over de geneeskunst gaat. Gandharva Veda, geeft de muziek met raga's weer, Sthapatya Veda geeft oerprincipes voor bouwkunst van woningen in meerdere verdiepingen en steden. Deze hebben geen religieuze inhoud. Bekender dan de Veda's zelf zijn de Upanishads, waarin uitleg wordt gegeven over de filosofie achter de Veda's.

Rig Veda Boek van Mantra's
De Rig Veda is een verzameling van liederen of hymnes en staat aan de oorsprong van de Vedische cultuur. Het is het oudste boek in de taal indo-europesche taal en bevat de vroegste vorm van alle sanskrit mantra's. Het boekwerk wordt volgens sommigen gedateerd op 1500 voor Christus. Volgens sommigen echter zou het al in 12000 voor Christus oraal worden overgeleverd. De vedische hindu dharma spreekt echter van een tijdloos verzameling van hymnes met God als middelpunt.

De Rig Veda bestaat uit een Samhita (verzameling mantra's) van 1017 hymnes(suktas) die tezamen 10600 stanzas omvatten. Deze laatste bestaan vervolgens uit 8 ashtaks die weer uit 8 Adhyays (hoofdstukken) bestaan.

De hymnes zijn een verzameling gedicteerd door vele Rishi's. De voornaamste Rishi's zijn: Attry, Kanwa, Vashista, Vishwamitra, Jamadagni, Gotama en Bharadwaj.De Rig Ved omschrijft tot in detail het sociale, politieke, religieuse en economische achtergrond waarin de vedische cultuur gestalte kreeg.In essentie bespreekt de Rig Veda de vraag die mens al millenia bezig houd. De vragen zijn gericht aan God in de hoedanigheid van Agni en Indra. De Gayatri Mantra komt uit de Rig Veda.

Sama Veda
Boek van Zang De Sama Veda is een puur liturgisch verzameling van melodien (Saman). De hymnes uit de Sama Veda hebben een muzikale toon en zijn vrijwel alle overgenomen uit de Rig Veda. Samenvattend kan men de Sama Veda omschrijven als een verkorte versie van de Rig Veda. De Rig Veda en de Sama Veda zijn elkaars wederhelften: Als de Rig Veda het woord is, dan is de Sama Veda de betekenis.

Yayur Veda
Boek van Rituelen De Yayur is ook een liturgische verzameling en kreeg vorm toen er behoefte ontstond aan ceremoniele rituelen.

In de praktijk diende de Yayur Veda als handboek voor priesters die offerdiensten hielden vergezeld van gebedsformules (yayus). Madyandina, Kanva, Taittiriya, Kathaka, Maitrayani and Kapishthala

Atharva Veda
De Atharva veda is ook bekend als de Brahmaveda, omdat het werd gebruikt als handboek door de offerpriesters en de Brahmanen. Ze bevat veel magische formules en bezweringen, maar de diepere betekenis hiervan werd doorgaans geheim gehouden.