Wat is een mandir?

Wat is een mandir?

Het woord mandir betekend letterlijk “huis van God” in het oude Sanskrit. Man – symboliseerd de innerlijke Atman en dir betekend zoiets als verblijfplaats. In diverse oude Hindoe geschriften wordt de Almachtige vaak beschreven als de innerlijke kracht die in elk atoom aanwezig is. Ook heeft het de betekenis van innerlijke collectieve bewustzijn.

Een mandir is een kerk of tempel in de klassieke betekenis van het woord. De indeling is over het algemeen dusdanig van aard om religieuze en spirituele diensten te faciliteren. Hoewel vele Hindoe’s zelf thuis een soort Mandir hebben in bijvoorbeeld in de wandmeubel, is het echter zo dat de Mandir een plaats waar men tot rust komt en de aandacht kan vestigen op de innerlijk Atma. Maar naast het spirituele en religieuze heeft de Mandir vooral een maatschappelijke functie: het dient namelijk als platform voor diverse theologische stromingen uit de maatschappij. Elke zienswijze uit welk theologisch oogpunt dan ook kan men terug vinden in de praktische uitvoering van de kerkdiensten. Respect voor elkaar, saamhorigheid, broederschap en verdraagzaamheid zijn de sleutelwoorden die in de harten van elke priester, elke vrijwilliger en elke bezoeker weerklinkt. Alle Mandirs nodigen iedereen van harte uit, om deel te nemen aan de diensten en zo positieve Karma op te bouwen.