Wie is een Hindu?

Wie is een Hindu?

AUM“He who has perfect faith in the Law of Karma, the law of reincarnation Avatara, ancestor worship, Varnashrama Dharma, Vedas and existence of God, he who practises the instructions given in the Vedas with faith and earnestness, he who does Sandhya, Sraaddha, Pitri-Tarpana and the Pancha-Maha-Yajnas, he who follows the Varnashrama Dharmas, he who worships the Avataras and studies the Vedas, is a Hindu.”

Het hindoeïsme is niet alleen het oudste bekende geloof, maar ook het meest uitgebreide geloof. De hierboven gegeven definitie zal voor menigeen veel onbekende termen bevatten. Termen die toch uit het hindoeïsme komen. Van alles wat betrekking heeft op het hindoeïsme is er ook een hiërarchie, zie hieronder:

  1. Srutis (Veda)
  2. Smritis
  3. Itihasa’s
  4. Purana’s
  5. Agama’s
  6. Darsana’s

Sruti’s
De meest gezaghebbende geschriften zijn dus de Srutis. Deze bestaat op haar beurt weer uit de, Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, Atharva-Veda.

Smriti’s
Zoals het christendom zijn hervormers kent, kent het Hindoeïsme deze ook. Manu, Yajnavalkya en Parasar bijv. Deze hervormers codificeerde de bestaande Srutis, waaruit de Smritis tot stand kwam.

Ithihasa’s
De gegeven voorschriften die we in de Srutis en Smritis kunnen vinden zijn niet voor iedereen even duidelijk. Daarom incarneerde Bhagwaan om de mens de juiste invulling te geven (theorie naar praktijk). Deze kunnen we lezen (tegenwoordig ook zien) in de Valmiki-Ramayana, Yogavasishstha, Mahabarata en Harivamsa.

Puranana’s
Er zijn in totaal achttien purana’s:
6 zijn Sattvic en verheerlijken Sri Vishnu
6 zijn Rajasic en verheerlijken Sri Brahma
6 zijn Tamasic en verheerlijken Sri Shiv Shankar

Agama’s
De Agama’s zijn een soort van gebruiksaanwijzing hoe men de goden dient te vereren, door middel van bijvoorbeeld Tantra’s, Mantra’s en Yantra’s. De Agama’s komt niet voort uit de Veda’s, maar zijn ook niet tegenstrijdig met deze.

Darsana’s
Voor de intellectuelen zijn er de Darsana’s. Deze zijn meer filosofisch en gebaseerd op de Veda’s. De 6 Shat-Sastra’s zijn:
Nyana van Gautama Rishi
Vaisehika van Kanada Rishi
Sankhya van Kapila Muni
Yoga van Patanjali Maharshi
Purva Mimamsa van Jamini
Uttara Mimamsa of Vedanta van Badarayana of Vyasa.

Er zijn ook andere geschriften waaronder; De Subhashita’s, De Kavya’s, De Nataka’s en De Alankara’s. Deze bestaan uitgezegden, instructies en verhalen in poëzie en proza.

Jaye Gaytri Ma Sri!

Serve, Love, Give, Purify, Medidate, Realize