Yog

Yog

Yog (vaak geschreven als yoga) laat zich in verschillende bewoordingen omschrijven als datgene dat verbindt of verenigt, namelijk het individu met het universum, de mens met zijn hogere of ware natuur, de lagere met de hogere energieën in de mens, de mens met het goddelijke, enzovoorts, of als de toestand of geestesgesteldheid van éénwording, vereniging of éénzijn. Dit wordt ook wel bevrijding genoemd. De yog-beoefenaar stelt zich tot doel datgene te doen wat hem of haar dichter bij deze bevrijding brengt. Hier kan op verschillende manieren aan gewerkt worden. Samaadhie, deze toestand van bevrijding, is de laatste stap in het zogeheten 'achtvoudige pad' van de yogie. De eerste twee onderdelen gaan over morele waarden en zelfdiscipline.

Het derde en vierde onderdeel zijn aasan (lichaamshouding) en praanaayaam (ademhaling). De laatste vier onderdelen zijn pratyahaar (onder controle brengen van de zintuigen), dhaaran (concentratie), dhyaan (meditatie) en samaadhie (volledige bevrijding). De eerste vier onderdelen oefen je, de laatste vier overkomen je vanzelf als je intensief genoeg aan de eerste vier werkt. Er zijn vele vormen van yog. Hieronder vindt u korte beschrijvingen ervan.

Radja yog
Betekent koninklijke yog. Het is de yog van de geest. Hierbij worden negatieve neigingen als twijfel, boosheid, en angst, die harmonie in de weg staan, onder controle gebracht. Radja yog is nauw verwant aan hatha yog, want beide werken aan directe lichamelijke en geestelijke reacties.

Hatha yog
Betekent verbinding tussen de Zon en de Maan. Het uitlijnen van het fysieke lichaam door middel van lichamelijke oefeningen. Deze vorm is in het westen het meest bekend. Wijze mannen in India ontwikkelden lichamelijke en geestelijke oefeningen, die alle tot doel hebben: innerlijke vrede en bewustwording van ons zelf. Door het doen van oefeningen komt er een eenheid tot stand, een 'verbinding' tussen lichaam en geest. Het gevolg is een toestand van ontspanning en harmonie. Het beoefenen van hatha yog draagt bij tot het verkrijgen van een sterker en gezonder lichaam. Men leert het lichaam te respecteren, de grenzen en mogelijkheden te kennen en zich steeds sterker van zich zelf bewust te worden.

Mantra yog
Een manier om eenheid te verkrijgen door middel van geluiden. De vibraties van verschillende geluiden hebben alle hun eigen evenwichtbrengende functie, waardoor ze invloed op ons uitoefenen. Het systematisch reciteren van een mantra kan leiden tot een geweldig resultaat voor ons eigen energiesysteem.

Karm yog
Door handelingen tot inzicht komen van jouw bestaan. Alle slechte neigingen nalaten en goede handelingen aanhouden. Het betekent in de praktijk, werken zonder denken aan beloningen voor jezelf, maar zonder angsten en verlangens je werk doen voor het welzijn van de mensheid. Wat we doen, doen we meestal om een verlangen in onszelf te bevredigen. Het vervelende is alleen, dat zodra een verlangen is vervuld, het plaats maakt voor een nieuw verlangen. Het houdt maar niet op, of het nu gaat om een nog snellere auto, een nog groter huis of ... de zoektocht naar verlichting. Karm yog wilt die spiraal doorbreken door je te leren iets te doen zonder gespitst te zijn op het resultaat of wat je ermee kunt winnen. Je doet wat er gedaan moet worden, zonder je druk te maken over het resultaat.

Bhaktie yog
Is het pad van devotie. De devotie kan rechtstreeks gericht zijn aan god, maar ook aan een heilige, een goeroe of iemand anders. Deze weg leert je het leven van alledag op te dragen aan het voorwerp van je liefde, waarbij gebed en mantra's (heilige klanken) evenzeer deel uitmaken van de oefening als visualisaties. Het uiteindelijke doel is je liefde aan god in alles en iedereen te zien. Bhaktie yog is een weg van verbinding met God, die je ziet als gelijk aan liefde. Je richt je emoties op God door middel van rituelen en gebed en je wijdt je leven aan Hem of Haar.

Gyaan yog
Vorm van yog leidend tot wijsheid en begrip van de oneindige waarheid. Gyaan yog is een pad dat vooral wordt gevolgd door mensen met een intellectuele belangstelling, met een aanleg tot analyseren en redeneren. Eigenlijk is het doel je te laten zien, dat het goddelijke niet met het verstand te vatten is, dat analyseren en denken niet tot kennis van het goddelijke leiden. Wat er in feite gebeurt bij gyaan yog is dat je je verstand gebruikt om je verstand te overstijgen. Het kan een uitputtingsslag worden, maar als je verstand helemaal is uitgeput in z'n pogingen het goddelijke te begrijpen, dan kan de grote doorbraak komen.

Krieyaa yog
Een vorm van koenddalienie-yog, waarin men door middel van ademhalingstechnieken probeert de mens vrij te maken en tot verlichting te brengen.

Koenddalienie yog
Hierbij is het de bedoeling een in het onderste deel van de wervelkolom zetelende kracht vrij te maken. De 'koenddalienie' wordt in yog-geschriften aangeduid als een slangvormige energie die zich door de wervelkolom omhoog kan ontvouwen tot de culminatie in een mystieke geestelijke beleving. Dit kan tamelijk gevaarlijk zijn en mag slechts onder begeleiding worden beoefend.